Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy
30 lipca 2015

Sąd Najwyższy orzekł, iż w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, nie jest on związany postanowieniami umowy o zakazie konkurencji zawartej uprzednio przez pracownika i pracodawcę w ramach przejmowanego zakładu pracy.

Wyższe składki do ZUS dla menedżerów na kontraktach
18 czerwca 2015

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny – kiedy stanowi nadużycie prawa?
30 kwietnia 2015

Pracodawca nie dysponuje absolutną dowolnością w zakresie wypowiadania umowy o pracę na okres próbny. Sąd Najwyższy wziął pod rozwagę sytuację, kiedy pracodawca wypowiada taką umowę natychmiast po jej zawarciu.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych
12 stycznia 2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. Są one wynikiem wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. IV ustawy deregulacyjnej.

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu rodzicielskiego
31 marca 2014

Zgodnie z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zmiany w przepisach dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników powracających z urlopu wychowawczego
2 stycznia 2014

Od dnia 1 października 2013 r. zmianie na korzyść pracowników uległy zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
21 października 2013

W dniu 11 października 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie sprzedaży
3 września 2013

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku, gdy strony podpisały umowę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to dla sprzedawcy przychód powstaje w tym terminie, a nie w dacie zawarcia rzeczonej umowy.

Sejm uchwalił ważne zmiany w Kodeksie pracy
25 lipca 2013

Sejm uchwalił istotne z punktu widzenia pracodawców zmiany w Kodeksie pracy dotyczące czasu pracy. Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie praktycznych problemów pojawiających się na tle prawidłowego rozliczania czasu pracy.

Pracodawcy powinni zweryfikować stopień przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w strosunkach pracy
6 czerwca 2013

GIODO i PIP zawarły porozumienie dotyczące wzajemnej wymiany informacji w przypadku wykrycia naruszeń przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en