Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Wyrażenie zgody przez osoby reprezentujące podmiot, likwidatorów i prokurentów na ich powołanie – zmiana ustawy
12 marca 2015

W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w myśl której do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.

Spółka Czeska sposobem na zakup auta bez VAT
10 kwietnia 2014

Zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku w praktyce uniemożliwia pełne odliczenie VAT od zakupu pojazdów, bez narażania się na restrykcje ze strony organów podatkowych.

Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne
24 marca 2014

Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Celem nowego prawa restrukturyzacyjnego będzie zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli.

Projekt zmiany ustawowej zwalniający przedsiębiorców z obowiązku przechowywania Monitora Sądowego i Gospodarczego
17 czerwca 2013

Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Nowelizacja zniesie uciążliwy dla przedsiębiorców obowiązek przechowywania numerów Monitora, w których zamieszczane są ich ogłoszenia.

Projekt nowelizacji procesu dochodzenia roszczeń w postępowaniu elektronicznym
11 kwietnia 2013

Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą mogły być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Ograniczenia w rejestracji Sp. z o.o. w systemie online
18 grudnia 2012

Z początkiem 2012 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca prostszy i szybszy tryb rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez system internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ustawa o płatnościach dla podwykonawców autostrad (specustawa drogowa)
25 września 2012

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Przedawnienie długu, jak je zatrzymać?
7 września 2012

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny kontrolować terminy przedawnienia zobowiązań i jak najszybciej podejmować kroki zmierzającego do ich odzyskania. Są jednakże sposoby na przerwanie biegu przedawnienia.

Kiedy można wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów
31 sierpnia 2012

W zależności od tego, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada status konsumenta, wierzyciel może umieścić informacje o niesolidnym dłużniku w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, po spełnieniu określonych warunków.

Obniżenie wysokości opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24 lipca 2012

Od 18 maja 2012 roku obniżona została wysokość opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uiszczanej przy składaniu wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en