Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Zmiany KRS w zakresie zgłaszania sprawozdań finansowych
15 marca 2018

Z dniem 15 marca 2018 roku wchodzą w życie nowe rozwiązania w zakresie zgłaszania do rejestrów sądowych sprawozdań finansowych. Wprowadzone zmiany stanowią kolejny etap reformy prawa gospodarczego, które mają usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej i ułatwić komunikację
z sądami rejestrowymi.

Układ ratalny – ZUS idzie przedsiębiorcom na rękę
10 lutego 2016

Przedsiębiorcy mający zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne mogą skorzystać z możliwości rozłożenia na raty swojego zadłużenia. W tym celu muszą złożyć wniosek i odpowiednio go uzasadnić.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 2
13 lipca 2015

W pierwszej części artykułu przekazaliśmy ogólne informacje dotyczące podatku od usług budowlanych w Niemczech. Dzisiaj więcej konkretów - jakie kwoty są zwolnione od potrąceń, jak uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu od podatku oraz najważniejsze - jak uzyskać zwrot podatku.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 1
9 lipca 2015

Podatek od usług budowalnych w Niemczech (Bauabzugsteuer) jest stosunkowo specyficznym rozwiązaniem podatkowym. Obciąża on wykonawcę zasadniczo w każdym przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec i to niezależnie od narodowości, obywatelstwa lub kraju siedziby oraz bez względu na należności podatkowe powstające w Polsce z tytułu świadczenia tych samych usług.

Zwrot VAT zapłaconego w Niemczech
5 lutego 2015

Polski przedsiębiorca, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, może ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług w Niemczech, naliczonego przy nabyciu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Aport własności intelektualnej a podatek dochodowy od osób prawnych
22 stycznia 2015

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej podatek dochodowy od osób prawnych. Nowe przepisy dotyczą przychodów z tytułu transferu do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej.

Założenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec
20 stycznia 2015

Założenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec jest tematem godnym uwagi, z punktu widzenia polskich przedsiębiorców. Jednak już na etapie rejestrowania działalności czy w trakcie jej prowadzenia, napotykają różnego rodzaju trudności. Przyczyną jest złożoność wymogów formalno-prawnych, które należy spełnić, aby móc legalnie podjąć działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów.

Spółka jawna i komandytowa zakładane przez Internet
16 stycznia 2015

Dzięki nowelizacji kodeksu spółek handlowych w ciągu jednego dnia możemy zarejestrować już trzy rodzaje spółek – jawną, komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale na tym nie koniec...

Nie chwila faktycznego uznania wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu ma znaczenie, ale terminowe złożenie zlecenia przelewu tej ceny.
10 marca 2014

Pod rozwagę Sądu Najwyższego skierowano wątpliwość, czy o zachowaniu terminu do zapłaty ceny można mówić w sytuacji, gdy licytant przed upływem terminu złożył polecenie przelewu, a kwota miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy, czy o zachowaniu terminu świadczyć będzie moment, w którym faktycznie nastąpiło uznanie tą kwotą na rachunku depozytowym sądu.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
16 października 2013

W przypadku kiedy ujawniony w toku postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie całości należności wierzyciela, jednym ze sposobów na odzyskanie długu jest wniesienie przez wierzyciela do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en