Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wobec członków zarządu za zobowiązana spółki
15 marca 2018

Na członkach zarządu spółki ciąży odpowiedzialność solidarna za jej zobowiązania w przypadku, gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna. Warto jednak pamiętać, iż wierzyciele dłużnej spółki mają ustawowo określony termin, na dochodzenie swoich roszczeń.

E–Składka czyli zmiany w płatnościach do ZUS od 1 stycznia 2018 roku
4 stycznia 2018

Dotychczas, ponad 6,9 miliona płatników dokonywało wpłat na wspólne dla wszystkich numery rachunków bankowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 stycznia 2018 roku, wprowadzony został program e-Składka, a każdy płatnik otrzymał indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), na który od tej pory zobowiązany jest uiszczać jedną opłatę składkową, która następnie rozdysponowana jest na poszczególne fundusze.

Zmiany w ustawie o CIT od dnia 1 stycznia 2018 roku – limit wydatków na usługi niematerialne, które mogą być włączone do kosztów uzyskania przychodów
21 grudnia 2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych czyli tzw. ustawa o CIT, wprowadzająca limit wysokości włączenia kosztów o usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów.

Jednolity Plik Kontrolny czyli zmiany w podatkach od 2018 roku
24 listopada 2017

Rok 2018 jest rokiem zmian w podatkach. Z dniem 1 stycznia prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT w postaci JPK_VAT stanie się obowiązkiem dla mikroprzedsiębiorców, a od dnia 1 lipca każde przedsiębiorstwo, na wezwanie organu podatkowego, będzie zobowiązane do przedłożenia elektronicznych ksiąg podatkowych.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en