Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Alimenty w postępowaniu upadłościowym
15 sierpnia 2018

Czy wiesz, że upadłość dłużnika nie pozbawia Cię należnych alimentów?
Sprawdź jak je uzyskać.

Odpowiedzialność spedytora za wybór przewoźnika przy pomocy giełdy transportowej
6 czerwca 2017

Powszechną i popularną praktyką w branży transportowej jest korzystanie przez przedsiębiorców z internetowych giełd transportowych zawierających szeroką bazę danych o przewoźnikach świadczących swoje usługi.

Postępowanie układowe
10 czerwca 2016

Postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W artykule przedstawiłam najważniejsze zagadnienia związane z tym postępowaniem.

Przyspieszone postępowanie układowe
4 maja 2016

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Postępowanie o zatwierdzenie układu
5 kwietnia 2016

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika - przedsiębiorcy, który co prawda spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności.

Prawo restrukturyzacyjne – nowa ustawa
13 stycznia 2016

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że głównym założeniem jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Dziedziczenie w Unii Europejskiej
26 sierpnia 2015

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) stosuje się do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. Wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich (czyli bez konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego).

Kiedy właściciel nieruchomości odpowie za naruszenie dóbr osobistych przez reklamę wielkoformatową?
2 lipca 2015

Właściciel nieruchomości, który nieodpłatnie udostępnił powierzchnię swojego ogrodzenia w celu wywieszenia przez inną osobę baneru zawierającego treści bezspornie godzące w dobra osobiste innego podmiotu (np. spółki) naraża się na pociągnięcie go do odpowiedzialności za naruszenie dobrego imienia i renomy podmiotu trzeciego.

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych
7 kwietnia 2014

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w przedmiocie terminów przedawnienia roszczenia o ochronę autorskich praw majątkowych.

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych
17 lutego 2014

Sąd Najwyższy wziął pod rozwagę, w jaki sposób powinno się liczyć termin przedawnienia w przypadku roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych.

1 2 3

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en