Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Sejm uchwalił ważne zmiany w Kodeksie pracy
25 lipca 2013

Sejm uchwalił istotne z punktu widzenia pracodawców zmiany w Kodeksie pracy dotyczące czasu pracy. Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie praktycznych problemów pojawiających się na tle prawidłowego rozliczania czasu pracy.

Projekt zmiany ustawowej zwalniający przedsiębiorców z obowiązku przechowywania Monitora Sądowego i Gospodarczego
17 czerwca 2013

Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Nowelizacja zniesie uciążliwy dla przedsiębiorców obowiązek przechowywania numerów Monitora, w których zamieszczane są ich ogłoszenia.

Pracodawcy powinni zweryfikować stopień przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w strosunkach pracy
6 czerwca 2013

GIODO i PIP zawarły porozumienie dotyczące wzajemnej wymiany informacji w przypadku wykrycia naruszeń przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki osobowej
4 czerwca 2013

Wspólnicy spółek osobowych wymienionych w art. 7781 k.p.c. ponoszą odpowiedzialność za ich zobowiązania solidarnie z samymi spółkami.

Zasady reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika w oparciu o umowę zlecenia, obejmującej stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.
18 kwietnia 2013

W toku procesu sądowego istotną kwestią jest precyzyjne określenie prawidłowej reprezentacji strony przez profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku braku należytego umocowania pełnomocnika, strona przeciwna może podnieść zarzut nieważności postępowania.

Termin na wniesienie odpowiedzi na apelację w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego
15 kwietnia 2013

Zgodnie z art. 372 Kodeksu postępowania cywilnego strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

Projekt nowelizacji procesu dochodzenia roszczeń w postępowaniu elektronicznym
11 kwietnia 2013

Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą mogły być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Co piszczy w prawie pracy w 2013 r.?
2 kwietnia 2013

Artykuł dotyczy najważniejszych zmian w prawie pracy wchodzących w życie w 2013 roku.

Konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi na kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
21 marca 2013

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy w techniczno-prawnym aspekcie to zabieg mający na celu przekształcenie przysługującej wspólnikowi wobec spółki wierzytelności w udziały, w podwyższonym przez spółkę kapitale zakładowym.

Roszczenia odszkodowawcze właściciela nieruchomości z tytułu obniżenia jej wartości w następstwie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania
14 marca 2013

W ustawie Prawo ochrony środowiska ustawodawca uregulował samodzielne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania.

1 16 17 18 19 20 21

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en