Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Hubert Sommerrey

radca prawny / mediator sądowy / partner zarządzający

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, w tym w szczególności w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji podatkowej.

Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców i osoby prywatne w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w toku negocjacji i mediacji.

Mediator sądowy w sprawach z zakresu prawa handlowego, zobowiązań, podatków, własności intelektualnej i przemysłowej, nieruchomości, budownictwa. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu wpisany na listę stałych mediatorów sądowych.

Doradza przy projektach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, procesach rewitalizacji nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Profesjonalny pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (numer wpisu: 77162).

Certyfikowany Compliance Officer – z sukcesem ukończył kurs organizowany przez Stowarzyszenie
Compliance Polska i zdał egzamin potwierdzający jego wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie.

W wolnym czasie uwielbia uprawiać sporty ekstremalne i spędzać wieczory z rodziną.

Języki: angielski, niemiecki.

Kontakt


+48 61 225 48 70

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en