Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Prosta spółka akcyjna – dla kogo?
14 czerwca 2021

Porozumienie rodzicielskie
1 czerwca 2021

Porozumienie rodzicielskie jest przejawem tego, że rodzice pomimo podjęcia decyzji o rozstaniu, są gotowi wspólnie działać dla dobra swoich małoletnich dzieci, potrafią oddzielić wzajemne relacje partnerskie od relacji rodzic – dziecko.

Jak 3 lata obowiązywania RODO zmieniły świadomość użytkowników Internetu?
25 maja 2021

25 maja mijają trzy lata stosowania na terenie całej Unii Europejskiej przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego powszechnie RODO. Czy rzeczywiście okazało się ono być taką zmianą i rewolucją, na jaką było zapowiadane?

Kredyt w CHF: od umowy do wyroku. Jakie działania podjąć, aby wygrać sprawę z bankiem?
20 maja 2021

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?
19 maja 2021

Decydując się na rozwód wielu małżonków zastanawia się, jak będzie wyglądać ich sytuacja finansowa po ustaniu wspólności majątkowej, w szczególności w sytuacji, gdy oboje małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że pomimo orzeczenia przez sąd rozwodu, a także dokonania podziału majątku wciąż łączy ich wspólne, długoletnie zobowiązanie finansowe.

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
10 maja 2021

Zarząd sukcesyjny to instytucja, która została uregulowana ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustawa ta weszła w życie 25 listopada 2018 roku. Jej celem było uregulowanie prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną oraz zagwarantowanie ciągłości jego istnienia.

Forma rozwiązania umowy o pracę w czasach epidemii COVID-19
9 kwietnia 2021

Mając na uwadze powszechność stosowania pracy zdalnej i wykonywanie jej przeważnie w miejscu zamieszkania to może powstać problem praktyczny w zakresie rozwiazywania stosunku pracy, gdyż niemożliwym będzie wręczenie oświadczenia rozwiązującego umowę o pracę pracownikowi w zakładzie pracy. Jak podejść do tego zagadnienia?

O zmianach w PZP słów kilka – część 2
30 marca 2021

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych spowodowała wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa szeregu zmian oraz nowych rozwiązań prawnych. Część z nich została już omówiona w części pierwszej tego artykułu. W niniejszym artykule przedstawione zostały między innymi nowe obowiązki zamawiających oraz wymogi odnośnie treści umów zawieranych z wybranym wykonawcą.

O zmianach w PZP słów kilka – część 1
24 marca 2021

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych spowodowała wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych. Intencją ustawodawcy było zwiększenie przejrzystości i spójności skomplikowanej problematyki zamówień publicznych, a także możliwość maksymalizacji efektywności udzielanych zamówień przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Europejski kodeks łączności elektronicznej – rewolucja czy ewolucja komunikacji elektronicznej?
24 lutego 2021

Wprowadzenie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej związane było z ujednoliceniem wewnątrzwspólnotowych regulacji odnoszących się do sektora łączności elektronicznej i zapewnienie równych warunków działania dla wszystkich uczestników w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

1 2 3 24

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en