Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez naszą kancelarię.

Jeśli wśród szkoleń archiwalnych znajdą Państwo interesującą Was tematykę, prosimy o kontakt. Zawsze możemy je powtórzyć.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie pracowników oraz innych osób zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a dotyczących zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w celu przygotowania się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie pracowników oraz innych osób zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a dotyczących zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w celu przygotowania się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do przedsiębiorców, ponieważ przetwarzanie danych osobowych stanowi w dzisiejszych czasach nieodłączny element niemalże każdej działalności gospodarczej. Tematyką szkolenia mogą być zainteresowane również osoby, które po wejściu w życie RODO będą w swoich organizacjach pełnić obowiązki związane z ochroną danych osobowych oraz każdy, kto jest zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji i umiejętności w tym zakresie.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w przedmiocie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sytuację przedsiębiorców,
 • zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami wprowadzanymi przez RODO oraz omówienie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • analiza wprowadzanych przez RODO obowiązków administratorów danych osobowych,
 • zapoznanie uczestników z nowymi prawami osób, których dane dotyczą,
 • wprowadzenie uczestników do przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka oraz sporządzenia dokumentacji zgodnej z RODO,
 • problematyka dostosowania zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych do wymagań RODO,
 • analiza wpływu RODO na zakres i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, podstawowych obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji;
 • zapoznanie się ze znowelizowanymi lub projektowanymi zmianami przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Kodeksu pracy, pozostającymi w związku z wdrożeniem RODO;
 • dyskusja nad propozycjami wzorów oświadczeń, w tym m.in.: zgody pracownika lub kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych, wypełnienia obowiązku informacyjnego pracodawcy, klauzul umownych związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa;

 

Praktyczny przewodnik po najnowszych zmianach Prawa Pracy oraz orzecznictwie sądowym dotyczącym rozwiązywania umów o pracę.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących:

 • ochrony danych osobowych;
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Nadto, szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy, w świetle  najnowszego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawcę.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en