Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Klauzula informacyjna – Facebook

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, (60-354), przy ulicy Marcelińskiej 62/7 (dalej jako: „Administrator”).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Martynę Nawrocką, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

Niezależnie od powyższego, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod adresem kancelaria@sp-legal.pl bądź poprzez nasz fanpage Facebook, za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

Czyje dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą  „Sommerrey&Partners Kancelaria” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.

Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Jakie dane przetwarzamy?

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en