Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Klauzula informacyjna – Webinar

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-354) przy ul. Marcelińskiej 62/7 (dalej: „S&P”, „Administrator”).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Martynę Nawrocką, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych:

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową, pod adresem  kancelaria@sp-legal.pl. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie Państwu możliwości wzięcia udziału w webinariach, organizowanych przez Administratora oraz otrzymywania związanych z tym informacji i materiałów – przetwarzanie to odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa zgody, której wyrażenie jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w webinarium.

Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również w celu kierowania do Państwa informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu przesyłania informacji o organizowanych szkoleniach lub konferencjach oraz oferowanych usługach. W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i na podstawie zawartych z nimi umów o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Z uwagi na to, że dostęp do naszych webinariów ma zasięg globalny, w związku z ich obsługą może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy jednak, że w każdym przypadku przekazywanie danych jest zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności że ewentualni odbiorcy danych objęci są programem Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy Shield), a co za tym idzie, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en