Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Klauzula informacyjna dla kandydata

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62/7, 60-354 Poznań (dalej: „Administrator”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Martynę Nawrocką, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych:

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową, pod adresem kancelaria@sp-legal.pl.

Ponadto, informujemy, że:

               przy czym prawo żądania usunięcia danych nie przysługuje Pani/ Panu w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en