Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Radca prawny / adwokat

Wymagania:

Dodatkowym atutem będzie:

Oferujemy:

Zgłoszenia – CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja@sp-legal.pl
(koniecznie z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych)*

* Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzasz podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie do Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62/7, 60-354 Poznań, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez Sommerrey & Partners procesu rekrutacji na stanowisko radcy prawnego/ adwokata. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.

Jeżeli Twoja zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie do Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez Sommerrey & Partners procesu rekrutacji na stanowisko radcy prawnego/ adwokata, a także w celu ich wykorzystania w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Sommerrey & Partners w okresie kolejnych 12 miesięcy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7 (adres e-mail: iod@sp-legal.pl), dalej „Administrator”. Przysługuje Ci (w zależności od podstawy przetwarzania) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez Ciebie zgodę poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@sp-legal.pl, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz praw przysługujących w związku z tym przetwarzaniem znajdziesz tutaj.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en