Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich szkoleń

Zmiany w podatkach 2018

Szkolenie

“W czasie szkolenia omówię najważniejsze zmiany w ustawach podatkowych w 2018 roku. Jest to niezwykle przydatna i praktyczna wiedza dla każdego, kto na co dzień zajmuje się tą tematyką ”
Prowadzący
Mariusz Nowak

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest głównie do osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw. Tematyka będzie interesująca także dla wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz umiejętności związane z problematyką podatkową.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń i analizę konkretnych przypadków. W trakcie całego szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawach podatkowych (VAT, CIT, PIT) od stycznia 2018 roku. Szczególną uwagę przykładamy do zmian ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców.

Ze względu na możliwość zadawania pytań prowadzącemu, uczestnicy będą mieli także okazję do wspólnej analizy konkretnych przypadków czy problemów, z którymi mierzą się w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Split payment (metoda podzielonej płatności)
  • istota,
  • cel,
  • skutki,
  • funkcjonowanie metody split payment,
  • zautomatyzowany / manualny split payment

 2. Nowe przepisy dotyczące wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych oraz z rejestru podatników VAT UE
  • powody wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
  • powody wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE?,
  • powiadomienie organu podatkowego o wykreśleniu,
  • powiadomienie organu podatkowego o wykreśleniu,
  • obrona przed wykreśleniem,
  • przywrócenie status podatnika VAT po wykreśleniu,
  • skutki podatkowe dla podatnika wykreślonego z rejestru,
  • skutki podatkowe dla kontrahentów podatnika wykreślonego z rejestru – prawo do odliczenia VAT,
  • solidarna odpowiedzialność pełnomocnika.

 3. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
  • cel i podstawy prawne wprowadzenia JPK,
  • rejestry sprzedaży i zakupu VAT, a JPK,
  • JPK na żądanie,
  • kto i od kiedy jest obowiązany do stosowania JPK,
  • jak dostosować się do nowych wymagań – czego oczekiwać od dostawcy IT w obsłudze JPK,
  • w jaki sposób organy podatkowe weryfikują składane informacje dotyczące JPK – przykłady postępowań, zapytań, wyjaśnień.

 4. Nowe sankcje w podatku VAT – jak się zabezpieczyć
  • dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT (30%, 100%),
  • w jakich przypadkach sankcja nie będzie naliczona,
  • Kodeks karny skarbowy i Kodeks karny związane z podatkiem od towarów i usług, w tym zmiana art. 62 KKS (zaostrzenie sankcji za przestępstwa fakturowe), jak i nowe art. 270a, 271a, 277a KK.
  • brak rejestracji podatnika – a odliczenie podatku naliczonego – ścieżka postępowania, dobra wiara,
  • JPK – jakie sankcje za niedopełnienie obowiązków,
  • klauzula obejścia prawa a VAT – co to jest i kiedy może mieć zastosowanie.

 5. Zmiany w CIT 2017/2018
  • Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN
  • Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.
  • Podwyższenie kwoty jednorazowej amortyzacji.
  • Pojęcia i zasady stosowania przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
  • Rozdzielenie dochodów kapitałowych od dochodów operacyjnych.
  • Ceny transferowe i zasady sporządzania dokumentacji podatkowej – krótkie omówienie.
  • Planowany kierunek zmian w podatku CIT w 2018 roku.

Zapisz się
Szkolenie
Zmiany w podatkach 2018
Miejsce
ul. Zwierzyniecka 3,
60-813 Poznań
Concordia Design
Termin
30 listopada 2017
Cena   738 PLN brutto


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en