Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Poznajmy się

Paulina i Hubert Sommerrey na początku 2015 ustanowili Fundację Parasolka, której statutowym celem jest aktywne działanie na rzecz pomocy dzieciom, których rodziny znajdują się w kryzysowej sytuacji życiowej.

Fundacja niesie także pomoc sierotom oraz dzieciom przebywającym w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Fundacja Parasolka współpracuje z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działania Fundacji polegają m.in. na organizacji zbiórek pieniężnych wśród przedsiębiorców, pozyskiwaniu sponsorów i darczyńców, organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych mających na celu promowanie celów Fundacji.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż założycielami Fundacji są prawnicy, promuje ona także działalność prawniczą pro publico bono.

 

Siedziba Fundacji mieści się pod adresem:
ul. Marcelińska 62/7, 60-354 Poznań


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en