Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich szkoleń

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), zgłaszanie schematów podatkowych (MDR).

Szkolenie

Niniejsze szkolenie organizowane jest po to, by przybliżyć Państwu ideę zmian w prawie oraz powody i cele tworzenia nowych obowiązków informacyjnych. Istotne z perspektywy każdego przedsiębiorcy przepisy zostaną omówione od strony praktycznej, ze wskazaniem na wynikające z nich trudności i ryzyka.
Prowadzący
Remigiusz Pytlik
Arleta Kuc

Dla kogo?

Proces zmian w polskich przepisach prawnych nabiera coraz szybszego tempa. Na przedsiębiorców nakładane są coraz to nowsze obowiązki informacyjne – od 1 stycznia 2019 roku istnieje obowiązek raportowania schematów podatkowych (tzw. „MDR”), zaś od 13 października 2019 roku większość spółek prawa handlowego musi wypełniać obowiązek zgłoszeniowy w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) – a to wszystko w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Niniejsze szkolenie organizowane jest po to, by przybliżyć Państwu ideę zmian w prawie oraz powody i cele tworzenia nowych obowiązków informacyjnych. Istotne z perspektywy każdego przedsiębiorcy przepisy zostaną omówione od strony praktycznej, ze wskazaniem na wynikające z nich trudności i ryzyka. Nasi prelegenci podzielą się z Państwem pierwszymi doświadczeniami w zakresie dokonywania zgłoszeń Beneficjentów Rzeczywistych i raportowania schematów podatkowych, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia budzące wątpliwości, a niewyjaśnione dotychczas przez odpowiednie instytucje państwowe.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie nowych procedur co do zasady ma przyczynić się zapewnieniu zgodności z prawem działalności prowadzonej przez przedsiębiorców, szkolenie adresowane jest do szerokiego grona słuchaczy – zarówno do osób zasiadających w zarządach spółek, wspólników, inwestorów, jak również do pracowników działów operacyjnych, finansowych i księgowych przedsiębiorstw.

W jaki sposób? 

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników, zachęcamy ich do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń oraz analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa, interpretacjach urzędowych, a także na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzących. Przy omawianiu wprowadzonych zmian, pokazujemy na przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji bieżącej działalności. Wskazujemy na szanse i zagrożenia – pokazujemy bezpieczne rozwiązania.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat najnowszych zmian w zakresie obowiązków dotyczących:

Program szkolenia został ułożony w ten sposób, by wskazać Państwu zarówno podstawy prawne będące źródłem obowiązków informacyjnych w zakresie CRBR i MDR, jak i zapoznać Państwa z całą procedurą dokonywania zgłoszeń, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu informacji podlegających zgłoszeniu i raportowaniu oraz konsekwencji niedopełnienia obowiązków informacyjnych w zakreślonych ustawowo terminach.

 

PROGRAM:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczne aspekty dokonywania zgłoszeń

 

Raportowanie schematów podatkowych – informacje, procedura, narzędzia

Raportowanie MDR a klauzula obejścia prawa podatkowego

Zapisz się
Szkolenie
Nowe obowiązki dla przedsiębiorców: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), zgłaszanie schematów podatkowych (MDR).
Miejsce
Centrum szkoleniowe
Młyńska 12
Termin
11 maja 2020
9:00 - 16:00
Cena   600 PLN netto


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en