Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez naszą kancelarię.

Jeśli wśród szkoleń archiwalnych znajdą Państwo interesującą Was tematykę, prosimy o kontakt. Zawsze możemy je powtórzyć.

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do specjalistów działów kadr i HR, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń, analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na aktualnych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie sądowym.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie informacji i uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących:

 • zasad wprowadzania, organizowania i rozliczania pracy zdalnej oraz obowiązków pracodawcy z tym związanych;
 • wprowadzania kontroli trzeźwości w zakładzie pracy, podstaw i zasad przeprowadzania takiego badania oraz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika z tym związanych;
 • uwzględniania w ramach organizacji pracy i realizacji obowiązków pracodawcy nowych wymogów związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (na podstawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – druk nr 2932);

Termin
29 marca 2023
Nowe obowiązki dla przedsiębiorców: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), zgłaszanie schematów podatkowych (MDR).

Aktualną datę szkolenia należy traktować jako termin wstępny. Dokładny termin szkolenia zależy od rozwoju stanu epidemicznego w Polsce. 

Dla kogo?

Proces zmian w polskich przepisach prawnych nabiera coraz szybszego tempa. Na przedsiębiorców nakładane są coraz to nowsze obowiązki informacyjne – od 1 stycznia 2019 roku istnieje obowiązek raportowania schematów podatkowych (tzw. „MDR”), zaś od 13 października 2019 roku większość spółek prawa handlowego musi wypełniać obowiązek zgłoszeniowy w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) – a to wszystko w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Niniejsze szkolenie organizowane jest po to, by przybliżyć Państwu ideę zmian w prawie oraz powody i cele tworzenia nowych obowiązków informacyjnych. Istotne z perspektywy każdego przedsiębiorcy przepisy zostaną omówione od strony praktycznej, ze wskazaniem na wynikające z nich trudności i ryzyka. Nasi prelegenci podzielą się z Państwem pierwszymi doświadczeniami w zakresie dokonywania zgłoszeń Beneficjentów Rzeczywistych i raportowania schematów podatkowych, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia budzące wątpliwości, a niewyjaśnione dotychczas przez odpowiednie instytucje państwowe.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie nowych procedur co do zasady ma przyczynić się zapewnieniu zgodności z prawem działalności prowadzonej przez przedsiębiorców, szkolenie adresowane jest do szerokiego grona słuchaczy – zarówno do osób zasiadających w zarządach spółek, wspólników, inwestorów, jak również do pracowników działów operacyjnych, finansowych i księgowych przedsiębiorstw.

W jaki sposób? 

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników, zachęcamy ich do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń oraz analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa, interpretacjach urzędowych, a także na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzących. Przy omawianiu wprowadzonych zmian, pokazujemy na przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji bieżącej działalności. Wskazujemy na szanse i zagrożenia – pokazujemy bezpieczne rozwiązania.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat najnowszych zmian w zakresie obowiązków dotyczących:

 • zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
 • raportowania schematów podatkowych („MDR”).

Program szkolenia został ułożony w ten sposób, by wskazać Państwu zarówno podstawy prawne będące źródłem obowiązków informacyjnych w zakresie CRBR i MDR, jak i zapoznać Państwa z całą procedurą dokonywania zgłoszeń, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu informacji podlegających zgłoszeniu i raportowaniu oraz konsekwencji niedopełnienia obowiązków informacyjnych w zakreślonych ustawowo terminach.

 

PROGRAM:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczne aspekty dokonywania zgłoszeń

 • CRBR – podstawy funkcjonowania
  • podstawa prawna i powody utworzenia Rejestru
  • definicja Beneficjenta Rzeczywistego
  • spółki prawa handlowego podlegające zgłoszeniu
  • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
  • forma zgłoszeń i osoby obowiązane do ich dokonywania
  • obowiązek bieżącej aktualizacji danych zgłoszonych do Rejestru
  • termin dokonania pierwszego zgłoszenia
  • terminy dokonania zgłoszeń aktualizacyjnych
  • konsekwencje niedopełnienia obowiązku zgłoszeniowego – karne i finansowe
 • Procedura zgłoszenia do Rejestru krok po kroku
  • wymagania o charakterze technicznym
  • utworzenie zgłoszenia
   • informacje o spółce
   • informacje o beneficjencie rzeczywistym i reprezentancie spółki
   • klauzula odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
   • podpisywanie i wysyłanie zgłoszenia
   • zapisywanie zgłoszenia
   • korekty dokonanych zgłoszeń
 • Możliwości wyszukiwania danych o spółkach i Beneficjentach w Rejestrze

 

Raportowanie schematów podatkowych – informacje, procedura, narzędzia

 • MDR – podstawy funkcjonowania
  • podstawy prawne wprowadzenia MDR – unijne i krajowe
  • definicje uzgodnienia oraz schematów podatkowych (krajowych i zagranicznych)
  • podmioty zobowiązane do raportowania – promotor, korzystający, wspomagający
  • zakres informacji podlegających raportowaniu
  • forma i osoby obowiązane do raportowania
  • termin raportowania – raportowanie bieżące i wstecz
  • wewnętrzna procedura MDR w firmie
  • raportowanie a tajemnica zawodowa
  • konsekwencje niedopełnienia obowiązku raportowania – karne i finansowe
 • Procedura raportowania MDR krok po kroku
  • wymagania o charakterze technicznym
  • utworzenie zgłoszenia
   • informacje o zgłaszającym
   • informacje o schemacie podatkowym
   • klauzula odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
  • podpisywanie i wysyłanie zgłoszenia
  • zapisywanie zgłoszenia
  • korekty dokonanych zgłoszen

Raportowanie MDR a klauzula obejścia prawa podatkowego

Termin
11 maja 2020
Prawo pracy w praktyce. Istotne i aktualne zagadnienia.

Aktualną datę szkolenia należy traktować jako termin wstępny. Dokładny termin szkolenia zależy od rozwoju stanu epidemicznego w Polsce. 

W przypadku, kiedy jeden podmiot zgłaszający zapisuje więcej niż jedną osobę, każda kolejna otrzymuje rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej.

 

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń, analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzącego.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących:

 • zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej w oparciu o ostanie nowelizacje Kodeksu Pracy;
 • przetwarzania danych osobowych, w szczególności na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w tym omówienie stanowiska PUODO,

Nadto, szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy, w świetle  najnowszego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawcę.

Termin
11 maja 2020
Zmiany w prawie podatkowym 2019-2020

Uwaga!

Przy rejestracji na szkolenie więcej niż jednej osoby, na każdą kolejną osobę udzielamy 10% rabatu.


Dla kogo?

Zmiany w systemie podatkowym w 2020 r. mają ponownie rewolucyjny charakter. Nie sposób wskazać obszaru, którego reformy nie dotyczą. Dlatego chcemy je Państwu przybliżyć, pokazać szanse i zagrożenia oraz podzielić się pierwszymi doświadczeniami związanymi z ich funkcjonowaniem. Szkolenie to będzie interesujące zarówno dla osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw, jak i dla każdego z kadry zarządzającej przedsiębiorstw w każdej branży.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń oraz analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa, interpretacjach urzędowych a także na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzącego. Przy omawianiu planowanych zmian pokazywać będziemy na przykładach jakie będą one miały znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa czy planowanej inwestycji. Wskazujemy na szanse i zagrożenia – pokazujemy bezpieczne rozwiązania.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych oraz planowanych zmian w prawie podatkowym, tych które pojawiły się w trakcie roku bieżącego, wchodzących w życie w 2020 roku, a także tych planowanych, nad którymi ustawodawca jeszcze pracuje.

Program

 • „Biała lista” podatników – skutki w VAT i w podatku dochodowym
 • Podzielona płatność – „split payment” po zmianach
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
 • Plik JPK i zastąpienie deklaracji
 • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa
 • Zmiany w transakcjach międzynarodowych
 • Kasy fiskalne
 • Zwolnienie podmiotowe dla drobnych przedsiębiorców w VAT
 • Ulga na złe długi na gruncie VAT i w podatku dochodowym
 • Zwolnienie w PIT do 26-go roku życia i obniżenie stawki PIT
 • Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku – podsumowanie i ocena
 • Narzędzia wspierające wykonywanie nowych obowiązków przez podatników

 

Termin
11 grudnia 2019
Rewolucyjne zmiany w podatkach w 2019 r. – PIT, CIT, VAT i inne

Dla kogo?

Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r. mają rewolucyjny charakter. Nie sposób wskazać obszaru, którego reformy nie dotyczą. Część zmian weszła już w życie od 1 stycznia tego roku, kolejne będą wchodzić sukcesywnie w najbliższych miesiącach. Dlatego chcemy je Państwu przybliżyć, pokazać szanse i zagrożenia oraz podzielić  się pierwszymi doświadczeniami związanymi z ich funkcjonowaniem. Szkolenie to będzie interesujące zarówno dla osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw, jak i dla każdego z kadry zarządzającej przedsiębiorstw w każdej branży.

 

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń oraz analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa, interpretacjach urzędowych a także na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzącego. Przy omawianiu planowanych zmian pokazywać będziemy na przykładach jakie będą one miały znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa czy planowanej inwestycji. Wskazujemy na szanse i zagrożenia – pokazujemy bezpieczne rozwiązania.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych oraz planowanych zmian w prawie podatkowym, tych które pojawiły się w trakcie roku bieżącego, wchodzących w życie w 2019 roku, a także tych planowanych, nad którymi ustawodawca jeszcze pracuje. Program szkolenia obejmuje zmiany dotyczące niemal wszystkich obszarów podatkowych, w tym Ordynację podatkową ustawy o podatkach dochodowych, ustawę o VAT, podatek PCC, i wiele innych pokrewnych zagadnień.

 

Program

Podatki dochodowe (CIT/PIT)

 1. Zmiany 2018 / 2019 – pierwsze doświadczenia
 2. 60 planowanych zmian dla MSP (sukcesja, nowe koszty)
 3. Mały podatnik – nowa definicja, skutki
 4. „Obniżenie” stawek CIT 2019 – kto skorzysta, kto straci?!
 5. Nowe obciążenia w budownictwie
 6. Nowa formuła rozliczeń PIT dla przedsiębiorców i osób nieprowadzących DG w latach 2019-2020
 7. Samochód w firmie 2018 / 2019 i dalej
 8. Zadłużenie w kosztach uzyskania przychodów po zmianach 2019

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

 1. Należyta staranność przy nabyciu towarów i usług
 2. Nowe kasy fiskalne i zmiany w treści paragonów, faktury elektroniczne – kro? Kiedy?
 3. VAT w budownictwie po 1.01.2019
 4. Nowa struktura JPK_VAT i JPK_FA
 5. Centralny Rejestr Faktur i Centralny Rejestr Paragonów – dla kogo lepiej?
 6. Split payment – podzielona płatność w praktyce i planowane zmiany
 7. Zwrot nadpłaconego podatku VAT po zmianach
 8. Działalność nierejestrowana, a VAT
 9. Bony i upominki – nowe regulacje

 

Inne zmiany

 1. Zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy od 2019
 2. Zmiany dla spadkobierców po 1.01.2019
 3. Nowa ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości na gruncie obecnie obowiązujących przepisów
 4. Ułatwienia w rozliczeniach PCC
 5. Nowa Ordynacja podatkowa
 6. Projekty zmian w przepisach podatkowych, zapowiedzi resortu
Termin
14 czerwca 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie pracowników oraz innych osób zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a dotyczących zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w celu przygotowania się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.

 

Program

Główne założenia pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK):

 • czym są PPK?
 • podstawowe zasady PPK
 • cele tworzenia PPK
 • od kiedy należy tworzyć PPK?

 

Uczestnicy PPK:

 • pracownicy objęci systemem
 • dobrowolny charakter PPK
 • zasady rezygnacji z PPK
 • zmiana pracodawcy a pracownicze plany kapitałowe

 

Obowiązki pracodawcy wynikające z PPK:

 • procedura tworzenia PPK
 • obowiązki informacyjne i administracyjne
 • umowy zawierane przez pracodawcę (umowa o zarządzenie PPK, umowa o prowadzenie PPK)
 • sankcje za naruszenie Ustawy o PPK

 

Wpłaty na PPK:

 • podstawa naliczania wpłat na PPK
 • wpłaty finansowane przez pracownika (obowiązkowe i dobrowolne)
 • wpłaty finansowane przez pracodawcę (obowiązkowe i dobrowolne)
 • wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
 • pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami

 

Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK:

 • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 • podział środków w przypadku śmierci uczestnika
 • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa
 • zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK
Termin
11 kwietnia 2019
Praktyczny przewodnik po najnowszych zmianach Prawa Pracy oraz orzecznictwie sądowym dotyczącym rozwiązywania umów o pracę.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń, analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzącego.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących:

 • ochrony danych osobowych;
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Nadto, szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy, w świetle  najnowszego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawcę.

Program

Wpływ RODO oraz zmian Kodeksu pracy na rekrutację i zatrudnianie pracowników

 • jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika na etapie rekrutacji i po jej zakończeniu?
 • zasady przetwarzania danych osobowych pracowników
 • zgoda kandydata/ pracownika jako podstawa przetwarzania danych osobowych
 • monitoring wizyjny w zakładzie pracy, inne formy monitoringu stosowane przez pracodawcę
 • obowiązek informacyjny pracodawcy

Elektroniczne akta osobowe i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

 • nowe obowiązki pracodawcy od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i wyjątki w tym zakresie
 • zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • przepisy przejściowe a okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
 • prowadzenie akt osobowych – nowe rozporządzenie
 • praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia akt osobowych według nowych zasad:
  • ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
  • nowa możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych
  • porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające
  • nowa część D teczki osobowej – zasady prowadzenia
  • nowa ewidencja czasu pracy
 • zasady RODO, a prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Zmiany w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • raport informacyjny
 • obowiązki informacyjne

Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego rozwiązywania umów o pracę

 • porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę w kontekście swobody umów
 • brak wskazania przyczyny wypowiedzenia a wypowiedzenie nieuzasadnione
 • utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
 • brak zakładanych wyników pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
 • częste absencje chorobowe jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
 • czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę?
 • nałożenie kary porządkowej i wypowiedzenie umowy o pracę z tej samej przyczyny
 • wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika:
  • kryteria doboru do zwolnień jako przyczyna wypowiedzenia
  • wypowiedzenie zmieniające z przyczyn niedotyczących pracownika a prawo do odprawy
 • przesłanki rozwiązania umowy o pracę w trybie tzw. dyscyplinarnym
 • kiedy niemożliwe jest przywrócenie pracownika do pracy?
Termin
22 lutego 2019
Rewolucyjne zmiany w podatkach w 2019 r. – PIT, CIT i VAT i inne (7-8 stycznia, 2019)

Dla kogo?

Nadchodzące zmiany w systemie podatkowym będą miały rewolucyjny charakter. Nie sposób wskazać obszaru, którego reformy nie będą dotyczyły. Dlatego szkolenie to będzie interesujące zarówno dla osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw, jak i dla każdego z kadry zarządzającej przedsiębiorstw w każdej branży.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń oraz analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa, interpretacjach urzędowych a także na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzącego. Przy omawianiu planowanych zmian pokazywać będziemy na przykładach jakie będą one miały znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa czy planowanej inwestycji. Wskazujemy na szanse i zagrożenia – pokazujemy bezpieczne rozwiązania.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych oraz planowanych zmian w prawie podatkowym, tych które pojawiły się w trakcie roku bieżącego,  wchodzących w życie w 2019 roku, a także tych planowanych, nad którymi ustawodawca jeszcze pracuje. Program szkolenia obejmuje zmiany dotyczące niemal wszystkich obszarów podatkowych, w tym Ordynację podatkową ustawy o podatkach dochodowych, ustawę o VAT, podatek PCC, i wiele innych pokrewnych zagadnień.

 

Program

Podatki dochodowe (CIT/PIT)

 1. Zmiany 2018 – pierwsze doświadczenia
 2. 60 planowanych zmian dla MSP (sukcesja, nowe koszty)
 3. Mały podatnik – nowa definicja
 4. „Obniżenie” stawek CIT 2019 – kto skorzysta
 5. Nowe obciążenia w budownictwie
 6. Nowa formuła rozliczeń PIT dla przedsiębiorców i osób nieprowadzących DG w latach 2019-2020
 7. Zmiany dotyczące firmowych samochodów 2019
 8. Zadłużenie w kosztach uzyskania przychodów 2019

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

 1. Należyta staranność przy nabyciu towarów i usług
 2. Nowe kasy fiskalne i zmiany w treści paragonów, faktury elektroniczne
 3. VAT w budownictwie
 4. Nowa struktura JPK_VAT i JPK_FA
 5. Centralny Rejestr Faktur i Centralny Rejestr Paragonów
 6. Split payment – podzielona płatność w praktyce i planowane zmiany
 7. Zwrot nadpłaconego podatku VAT po zmianach
 8. Działalność nierejestrowana, a VAT
 9. Bony i upominki

 

Inne zmiany

 1. Zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy 2019
 2. Zmiany dla spadkobierców 2019
 3. Nowa ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości 2019
 4. Projekty zmian w przepisach podatkowych
 5. Ułatwienia w rozliczeniach PCC
 6. Nowa Ordynacja podatkowa
Termin
7 stycznia 2019
Praktyczny przewodnik po najnowszych zmianach Prawa Pracy oraz orzecznictwie sądowym dotyczącym rozwiązywania umów o pracę

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

 

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń, analizę konkretnych przypadków. Wykład oparty jest na najnowszych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie sądowym. Proponowane case study odnoszą się przy tym do doświadczeń prowadzącego.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych lub projektowanych zmian w prawie pracy, dotyczących:

 • ochrony danych osobowych;
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • telepracy;
 • obowiązku pracodawcy uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

Nadto, szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy, w świetle  najnowszego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawcę.

 

Program

Wpływ RODO oraz zmian Kodeksu pracy na rekrutację i zatrudnianie pracowników

 • jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika na etapie rekrutacji i po jej zakończeniu?
 • zasady przetwarzania danych osobowych pracowników
 • zgoda kandydata/ pracownika jako podstawa przetwarzania danych osobowych
 • monitoring wizyjny w zakładzie pracy, inne formy monitoringu stosowane przez pracodawcę

Elektroniczne akta osobowe i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

 • nowe obowiązki pracodawcy od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i wyjątki w tym zakresie
 • zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • przepisy przejściowe a okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
 • prowadzenie akt osobowych

Telepraca i praca w szczególnym systemie czasu pracy

 • przypomnienie podstawowych zasad dotyczących telepracy
 • telepraca na wniosek pracownika
 • obowiązek pracodawcy uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

 • porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę w kontekście swobody umów
 • uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli w przedmiocie zgody na porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

 • co uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę:
 • utrata zaufania?
 • częste absencje chorobowe?
 • brak realizacji planów?
 • inne
 • jak formułować przyczynę wypowiedzenia?
 • wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • kryteria doboru do zwolnień jako przyczyna wypowiedzenia
 • wypowiedzenie zmieniające z przyczyn niedotyczących pracownika a prawo do odprawy
 • skuteczne doręczenie pracownikowi wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • na kim spoczywa obowiązek wykazania przyczyn rozwiązania umowy
 • jak formułować zarzut ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych/ popełnienie przestępstwa/ zawiniona utrata uprawnień przez pracownika
 • termin na rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53 k.p.).

Prowadzący: radca prawny Ewa Kozioł-Brączkowska

Termin
10 grudnia 2018
Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do przedsiębiorców, ponieważ przetwarzanie danych osobowych stanowi w dzisiejszych czasach nieodłączny element niemalże każdej działalności gospodarczej. Tematyką szkolenia mogą być zainteresowane również osoby, które po wejściu w życie RODO będą w swoich organizacjach pełnić obowiązki związane z ochroną danych osobowych oraz każdy, kto jest zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji i umiejętności w tym zakresie.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W trakcie całego szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w przedmiocie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sytuację przedsiębiorców,
 • zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami wprowadzanymi przez RODO oraz omówienie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • analiza wprowadzanych przez RODO obowiązków administratorów danych osobowych,
 • zapoznanie uczestników z nowymi prawami osób, których dane dotyczą,
 • wprowadzenie uczestników do przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka oraz sporządzenia dokumentacji zgodnej z RODO,
 • problematyka dostosowania zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych do wymagań RODO,
 • analiza wpływu RODO na zakres i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, podstawowych obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji;
 • zapoznanie się ze znowelizowanymi lub projektowanymi zmianami przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Kodeksu pracy, pozostającymi w związku z wdrożeniem RODO;
 • dyskusja nad propozycjami wzorów oświadczeń, w tym m.in.: zgody pracownika lub kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych, wypełnienia obowiązku informacyjnego pracodawcy, klauzul umownych związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa;

 

Termin
29 czerwca 2018
Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do przedsiębiorców, ponieważ przetwarzanie danych osobowych stanowi w dzisiejszych czasach nieodłączny element niemalże każdej działalności gospodarczej. Tematyką szkolenia mogą być zainteresowane również osoby, które po wejściu w życie RODO będą w swoich organizacjach pełnić obowiązki związane z ochroną danych osobowych oraz każdy, kto jest zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji i umiejętności w tym zakresie.

W jaki sposób?

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W trakcie całego szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w przedmiocie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sytuację przedsiębiorców,
 • zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami wprowadzanymi przez RODO oraz omówienie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • analiza wprowadzanych przez RODO obowiązków administratorów danych osobowych,
 • zapoznanie uczestników z nowymi prawami osób, których dane dotyczą,
 • wprowadzenie uczestników do przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka oraz sporządzenia dokumentacji zgodnej z RODO,
 • problematyka dostosowania zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych do wymagań RODO,
 • analiza wpływu RODO na zakres i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, podstawowych obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji;
 • zapoznanie się ze znowelizowanymi lub projektowanymi zmianami przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Kodeksu pracy, pozostającymi w związku z wdrożeniem RODO;
 • dyskusja nad propozycjami wzorów oświadczeń, w tym m.in.: zgody pracownika lub kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych, wypełnienia obowiązku informacyjnego pracodawcy, klauzul umownych związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych;
 • omówienie narzędzi informatycznych wspierających wdrożenie i zapewnienie zgodności z RODO – LOG System, Famoc, KODO, Testy bezpieczeństwa, Security Awareness Training

Prowadzący: 

 • Ewa Kozioł-Brączkowska
 • Paulina Szweda-Bednarek
 • Hubert Sommerrey
 • Roman Gąszczak, ChangePro
Termin
16 kwietnia 2018
Ochrona danych osobowych – nowe regulacje (RODO)

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest głównie do wszystkich przedsiębiorców, ponieważ niemalże każdy prowadząc działalność gospodarczą przetwarza dane osobowe w procesach takich, jak chociażby zatrudnienie, sprzedaż czy marketing. Tematyką szkolenia mogą być zainteresowane również wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności związane z tematyką szkolenia.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W trakcie całego szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w przedmiocie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sytuację przedsiębiorców,
 • zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami wprowadzanymi przez RODO,
 • omówienie zasad przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem sposobu przetwarzania danych szczególnych,
 • analiza wprowadzanych przez RODO obowiązków administratorów danych osobowych,
 • zapoznanie uczestników z nowymi prawami osób, których dane dotyczą,
 • omówienie statusu organu nadzorczego oraz wskazanie konsekwencji nieprzestrzegania nowych przepisów,
 • analiza zmian w przepisach z punktu widzenia pracodawcy m. in. wpływu RODO na zakres ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, podstawowych obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji.

Prowadzący

Ewa Kozioł-Brączkowska
Paulina Szweda-Bednarek

Początek szkolenia: 9:00
Koniec szkolenia: 16:00

Termin
6 lutego 2018
Zmiany w podatkach 2018

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest głównie do osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw. Tematyka będzie interesująca także dla wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz umiejętności związane z problematyką podatkową.

W jaki sposób? 

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych. W celu angażowania uczestników zachęcani są oni do dyskusji poprzez wymianę doświadczeń i analizę konkretnych przypadków. W trakcie całego szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawach podatkowych (VAT, CIT, PIT) od stycznia 2018 roku. Szczególną uwagę przykładamy do zmian ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców.

Ze względu na możliwość zadawania pytań prowadzącemu, uczestnicy będą mieli także okazję do wspólnej analizy konkretnych przypadków czy problemów, z którymi mierzą się w codziennej pracy.

Termin
30 listopada 2017
Planowanie i rozliczanie czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych

Dla kogo:

Kierownicy, zastępcy kierowników, specjaliści oraz menedżerowie działów Kadr i HR, jak również wszystkie inne osoby, w których praktyce zawodowej przydatna jest specjalistyczna wiedza z zakresu prawa pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę w zakresie rozliczenia czasu pracy jak i osób doświadczonych, chcących pogłębić i usystematyzować dotychczasową wiedzę.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie najistotniejszych aspektów związanych z czasem pracy, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb firmy, prowadzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności,
 • analiza i omówienie aktualnych problemów w zakresie rozliczania czasu pracy w praktyce na podstawie zaprezentowanych licznych przykładów; wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników,
 • uczestnicy nabędą umiejętności praktycznego rozliczania czasu pracy oraz rozliczania wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.
Termin
1 czerwca 2017
Podatki VAT, CIT, PIT – najważniejsze zmiany w 2017 roku

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest głównie do osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności związane z tematyką szkolenia.

Czego możesz się spodziewać:

 • prowadzący jest doświadczonym doradcą podatkowym;
 • kompleksowe omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w ustawach podatkowych (VAT, CIT, PIT) w 2017 roku;
 • szkolenie w formie wykładów interaktywnych;
 • elastyczne podejście prowadzącego – koncentracja na praktycznych problemach występujących u uczestników;
 • prowadzący udziela odpowiedzi również na pytania dotyczące podatków, ale spoza zakresu szkolenia;
 • w cenie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
Termin
29 marca 2017
Ocenianie i dyscyplinowanie pracowników. Prawne i praktyczne aspekty procesu podejmowania decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę.

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kadry menedżerskiej, osób zarządzających zespołem pracowników oraz osób zaangażowanych w proces oceniania, dyscyplinowania i rozwiązywania umów o pracę, a także pracowników Działów Kadr i Płac oraz Działów HR.

Czego możesz się spodziewać:

 • doświadczeni prowadzący;
 • szkolenie jest prowadzone w formie wykładów interaktywnych;
 • omówienie praktyk i sposobów oceniania pracowników, ich dyscyplinowania i komunikowania zastrzeżeń do ich pracy, a także stosowania kar porządkowych;
 • przypomnienie sposobów i trybów rozwiązywania umów o pracę, przedstawienie obowiązków pracodawcy związanych z każdym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę;
 • ustalenie procesu i sposobu postępowania poprzedzającego decyzję
  o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem;
 • postawienie granic pomiędzy arbitralnym a uzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę, podsumowanie odpowiedzialności menadżera w tym zakresie
 • w cenie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch;
Termin
21 czerwca 2016
Podatki VAT, CIT, PIT – zmiany od 1 stycznia 2016 z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu używania samochodu służbowego

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest głównie do osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności związane z tematyką szkolenia.

Czego możesz się spodziewać:

 • prowadzący jest doświadczonym doradcą podatkowym
 • kompleksowe omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w ustawach podatkowych (VAT, CIT, PIT) od stycznia 2016 roku, w tym rozliczenia z tytułu używania samochodu służbowego;
 • szkolenie w formie wykładów interaktywnych;
 • elastyczne podejście prowadzących – skupiamy się głównie na praktycznych problemach występujących u uczestników;
 • prowadzący udzieli odpowiedzi również na pytania dotyczące podatków, ale spoza zakresu szkolenia;
 • w cenie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch;
Termin
14 marca 2016
Zmiany Kodeksu pracy w 2016 roku. Nowa regulacja umów terminowych oraz uprawnień rodzicielskich

Dla kogo:

Specjaliści oraz menedżerowie działów Kadr i HR, jak również wszystkie inne osoby, w których praktyce zawodowej przydatna jest specjalistyczna wiedza z zakresu prawa pracy.

Czego możesz się spodziewać:

 • kompleksowe omówienie i podsumowanie zmian wprowadzanych w Kodeksie Pracy oraz przedstawienie ich w praktycznym kontekście;
 • szkolenie w formie wykładów interaktywnych;
 • dyskusja poprzez wymianę doświadczeń i analizę konkretnych przypadków;
 • zapewniamy przerwy kawowe i lunch;
 • w cenie zawierają się materiały szkoleniowe oraz 2-tygodniowe konsultacje;
Termin
5 lutego 2016
Praktyczny przewodnik po najnowszych zmianach Prawa Pracy oraz orzecznictwie sądowym dotyczącym rozwiązywania umów o pracę.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących:

 • ochrony danych osobowych;
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Nadto, szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy, w świetle  najnowszego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawcę.

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do przedsiębiorców, ponieważ przetwarzanie danych osobowych stanowi w dzisiejszych czasach nieodłączny element niemalże każdej działalności gospodarczej. Tematyką szkolenia mogą być zainteresowane również osoby, które po wejściu w życie RODO będą w swoich organizacjach pełnić obowiązki związane z ochroną danych osobowych oraz każdy, kto jest zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji i umiejętności w tym zakresie.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w przedmiocie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sytuację przedsiębiorców,
 • zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami wprowadzanymi przez RODO oraz omówienie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • analiza wprowadzanych przez RODO obowiązków administratorów danych osobowych,
 • zapoznanie uczestników z nowymi prawami osób, których dane dotyczą,
 • wprowadzenie uczestników do przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka oraz sporządzenia dokumentacji zgodnej z RODO,
 • problematyka dostosowania zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych do wymagań RODO,
 • analiza wpływu RODO na zakres i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, podstawowych obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji;
 • zapoznanie się ze znowelizowanymi lub projektowanymi zmianami przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Kodeksu pracy, pozostającymi w związku z wdrożeniem RODO;
 • dyskusja nad propozycjami wzorów oświadczeń, w tym m.in.: zgody pracownika lub kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych, wypełnienia obowiązku informacyjnego pracodawcy, klauzul umownych związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa;

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie pracowników oraz innych osób zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a dotyczących zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w celu przygotowania się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.

Własność intelektualna w firmie – zarządzanie marką

Dla kogo:

Członkowie zarządów spółek, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy marketingu, menedżerowie, osoby odpowiedzialne za rozwój produktów oraz ekspansję na rynku.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat:

 • rodzajów praw własności intelektualnej,
 • podstaw prawnych, sposobów oraz kosztów ochrony praw IP (Polska, Unia Europejska, inne kraje świata),
 • egzekwowania praw w przypadku naruszeń ze strony konkurencji,
 • budowania wartości praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Odpowiemy na 4 podstawowe pytania dotyczące własności intelektualnej (IP) w przedsiębiorstwie: co warto chronić w ramach IP, dlaczego warto chronić IP, jak skutecznie chronić i zarządzać IP, jak uzyskać wymierne korzyści z IP.

Konstruowanie i zabezpieczanie umów handlowych

Dla kogo:

Handlowcy, osoby odpowiedzialne w firmie za kształtowanie treści umów oraz negocjowanie umów z kontrahentami, osoby odpowiedzialne za proces sprzedaży oraz procesy inwestycyjne, menedżerowie, członkowie zarządu, pracownicy firm windykacyjnych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak prawidłowo konstruować umowy z kontrahentami, tak aby najpełniej i najlepiej zabezpieczyć swoje interesy,
 • jakie formy zabezpieczeń zastosować oraz jak na ich podstawie egzekwować swoje roszczenia,
 • jakie są konieczne elementy prawidłowo skonstruowanej umowy
 • jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
 • sądowe dochodzenie roszczeń – podstawowe zagadnienia procesowe w kontekście treści umów i sposobu ich wykonywania
Odpowiedzialność cywilna i karna organów spółek kapitałowych.

Dla kogo:

Członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, prokurenci, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, menedżerowie a także osoby, które w przyszłości zamierzają aplikować na powyższe stanowiska.  

Czego możesz się spodziewać:

 • jak minimalizować najbardziej istotne zagrożenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu/członków rad nadzorczych spółek z o.o. i spółek akcyjnych z tytułu pełnionych obowiązków;
 • skutki prawne w przypadku przekroczenia posiadanych uprawnień;
 • kluczowe obszary działania spółki, które na gruncie przepisów prawa generują największe pokłady odpowiedzialności;
 • weryfikacja poprawności dotychczasowych działań realizowanych w ramach pełnionych funkcji.
Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie pracowników oraz innych osób zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a dotyczących zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w celu przygotowania się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en