Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

What we do

We invite you to familiarize yourself with our services.
In each field, which we do, we have a team of experienced and qualified experts.

Franc cases

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt frankowy i chciałbyś się z niego wyswobodzić, trafiłeś pod właściwy adres! Jedną z wielu specjalizacji naszej kancelarii są tzw. „sprawy frankowe”. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach dotyczących zarówno unieważnienia umowy kredytu frankowego, jak i usunięcia z niej niedozwolonych postanowień umownych. Oddając się w ręce naszych specjalistów, z pewnością znajdziesz optymalne rozwiązanie i zwiększysz szansę na końcowy sukces. Gra toczy się o dużą stawkę, bowiem w przypadku uzyskania korzystnego wyroku zasądzającego „odfrankowienie” umowy, możesz zyskać korzyści wartości nawet kilkuset tysięcy złotych.

Uprawnienia frankowiczów

Zdajemy sobie sprawę, że nie każda umowa kredytu we frankach szwajcarskich jest taka sama. W związku z tym nasi radcy prawni doradzają klientom, która metoda walki z bankami będzie w danej sytuacji najwłaściwsza. Kredytobiorcy muszą bowiem wiedzieć, że co do zasady przysługują im dwa rodzaje roszczeń:

Konsekwencją usunięcia niedozwolonych postanowień umownych będzie przewalutowanie kredytu na złotówkowy, co wiążę się z dalszą spłatą zaciągniętego kredytu w walucie polskiej po uwzględnieniu nadwyżki wpłaconej przez kredytobiorcę, która powstała na skutek istnienia w umowie klauzul abuzywnych.

Z kolei unieważnienie umowy prowadzi do zwrotu wszystkiego tego, co strony sobie dotychczas wzajemnie świadczyły. To, o jakie sumy w rzeczywistości będzie toczyć się spór zależy w głównej mierze od tego, jaką część kredytu kredytobiorca spłacił.

Etyka postępowania

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w związku z czym przybliżamy Państwu nasz sposób działania:

Dlaczego warto nam zaufać?

Naszym atutem jest fakt, że jesteśmy kancelarią prawną. Powierzając nam swoją sprawę, masz więc gwarancję, że badają ją profesjonaliści. Zawody radcy prawnego i adwokata należą do zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że ofiarowane nam zadania są wykonywane z dołożeniem należytej staranności i z troską o realizację interesu prywatnego i publicznego.

Cechują nas przede wszystkim transparentność, sumienność, innowacyjność, bezpieczeństwo i szybkość działania, w związku z czym jesteśmy wiarygodnymi i zaufanymi doradcami w sprawach osób poszkodowanych z tytułu zaciągniętego kredytu frankowego.

 


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Our experts

Hubert Sommerrey
attorney-at-law / mediator / managing partner

+48 61 225 48 70

Contact with expert
×
Show all experts
pl   en