Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Co oznacza warunek niezalegania z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u i w jaki sposób go spełnić?

Jedno z kryteriów, jakie należy spełnić, by ubiegać się o subwencję z Państwowego Funduszu Rozwoju (dalej również „PFR”) polega na niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję. Błędy systemowe powodują jednak, że pomimo braku zaległości wobec ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego, a nawet w przypadku wystąpienia nadpłaty wniosek może zostać odrzucony. Jak się przed tym ustrzec?

20 maja 2020

Jedno z kryteriów, jakie należy spełnić, by ubiegać się o subwencję z Państwowego Funduszu Rozwoju (dalej również „PFR”) polega na niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję. Błędy systemowe powodują jednak, że pomimo braku zaległości wobec ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego, a nawet w przypadku wystąpienia nadpłaty wniosek może zostać odrzucony. Jak się przed tym ustrzec?

Wniosek o subwencję z PFR-u został odrzucony przez zaległości w ZUS

Zanim wystąpimy z odpowiednimi wnioskami o przyznanie subwencji z PFR-u należy pamiętać, że podstawę weryfikacji ich prawidłowości stanowią rejestry publiczne – Krajowej Administracji Skarbowej oraz ZUS-u. W związku z powyższym istotne jest, by przedsiębiorca starający się o dobrodziejstwa płynące z tzw. Tarczy finansowej sprawdził, czy aby na pewno nie zalega z płatnościami m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i złożył odpowiednie wnioski w czasie, który pozwoli na ich zatwierdzenie przez ZUS. W przeciwnym razie możemy spotkać się z niespodziankami.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Funduszu Rozwoju, brak wpłaty składek ZUS za okres od marca do maja z jednoczesnym złożeniem wniosku o zwolnienie ze składek ZUS nie powoduje, by przedsiębiorca został pozbawiony możliwości uzyskania subwencji z PFR-u. Wynika to bowiem z faktu, że pomoc finansowa przewidziana w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej nie wyklucza się nawzajem, co oznacza, że wniosek o przyznanie subwencji z PFR-u nie powinien podlegać odrzuceniu. A jednak pomimo jasnej deklaracji ze strony PFR-u, wielu przedsiębiorców zderza się ze ścianą. W momencie gdy wniosek o zwolnienie ze składek nie zostanie zarejestrowany w bazie danych, system ZUS odnotowuje brak płatności, tym samym mamy do czynienia z powstaniem zaległości wobec ZUS-u. W konsekwencji, pomimo iż przedsiębiorca de facto stara się o zwolnienie z płatności składek, wniosek o przyznanie subwencji zostaje odrzucony.

Należy zauważyć, że z podobnym problemem przedsiębiorcy spotykali się wtedy, gdy na ich kontach ZUS została wykazana nadpłata. Problem polegał na tym, że system PFR odczytywał zebrane dane tak samo jak zaległość, bowiem saldo nie wynosiło zero. Fundusz zapewnia jednak, że przejściowe trudności zostały zażegnane i radzi, by w celu rozwiązania wszelkich kłopotów kierować się bezpośrednio do ZUS-u. Tam bowiem dowiemy się, czy nasz wniosek o zwolnienie ze składek ZUS został zarejestrowany i podlega rozpatrywaniu, jak również wyjaśnimy kwestie związane z nadpłatą.

Wniosek o subwencję z PFR-u został odrzucony przez zaległości w Urzędzie Skarbowym

Dla podatników podatku od towarów i usług, niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Zanim więc złożymy wniosek o subwencję należy upewnić się, że od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie z VAT – co najmniej 7 dni kalendarzowych od wniesienia JPK_VAT. Dla przypomnienia, deklaracje VAT-7 za marzec 2020 r. oraz deklaracje VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia, a deklarację VAT-7 za kwiecień można wnosić już od 1 maja 2020 r.

Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

Należy pamiętać, że proces walidacji wniosków lub deklaracji wymaga przetworzenia oraz zatwierdzenia danych w rejestrach publicznych. Tym samym dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie subwencji z PFR-u niebagatelne znaczenie ma uprzednia weryfikacja aktualnego stanu zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. W innym wypadku przedwczesne skierowanie wniosku o subwencję będzie zawsze rodzić ryzyko jego odrzucenia przez PFR.Może Cię zainteresować również:
E–Składka czyli zmiany w płatnościach do ZUS od 1 stycznia 2018 roku
Ograniczenia w rejestracji Sp. z o.o. w systemie online
Mieszane formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en