Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Kara za samowolę budowlaną
17 sierpnia 2021

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadziła między innymi ważną zmianę w przepisach karnych, a mianowicie uchyliła art. 90 ustawy Prawo budowlane, który przewidywał odpowiedzialność karną za samowolę budowlaną.

Prosta spółka akcyjna – dla kogo?
14 czerwca 2021

O zmianach w PZP słów kilka – część 2
30 marca 2021

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych spowodowała wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa szeregu zmian oraz nowych rozwiązań prawnych. Część z nich została już omówiona w części pierwszej tego artykułu. W niniejszym artykule przedstawione zostały między innymi nowe obowiązki zamawiających oraz wymogi odnośnie treści umów zawieranych z wybranym wykonawcą.

O zmianach w PZP słów kilka – część 1
24 marca 2021

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych spowodowała wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych. Intencją ustawodawcy było zwiększenie przejrzystości i spójności skomplikowanej problematyki zamówień publicznych, a także możliwość maksymalizacji efektywności udzielanych zamówień przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Europejski kodeks łączności elektronicznej – rewolucja czy ewolucja komunikacji elektronicznej?
24 lutego 2021

Wprowadzenie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej związane było z ujednoliceniem wewnątrzwspólnotowych regulacji odnoszących się do sektora łączności elektronicznej i zapewnienie równych warunków działania dla wszystkich uczestników w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Wytwórcy odpadów, a obowiązek rejestracji w BDO
29 stycznia 2021

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Baza pozwala na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

Ulga mieszkaniowa. Nowe terminy, nowe możliwości
21 stycznia 2021

Ulga mieszkaniowa to zwolnienie z podatku, na które mogą liczyć osoby rozliczające się z podatku PIT. Przysługuje ona tym podatnikom, którzy nabyli całość lub część nieruchomości, a następnie przed upływem 5 lat dokonali jej odpłatnego zbycia, a środki w ten sposób pozyskane przeznaczyli na tzw. własne cele mieszkaniowe.

Jak przygotować się do zmian w podatkach od 2021 r.?
2 grudnia 2020

Nowelizacja szeregu ustaw podatkowych stała się faktem. Prezydent w sobotę, 28.11.2020 r. podpisał dwie ustawy zmieniające między innymi ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne akty prawne. W poniedziałek, 30.11.2020 r. opublikowano obie ustawy w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że wejdą one w życie od początku 2021 r.

Zmiany w zakresie biegu terminów sądowych
3 kwietnia 2020

Mając na uwadze środki bezpieczeństwa wdrożone ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, normami tzw. „tarczy antykryzysowej” zostały uregulowane kwestie sposobu działania sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. Poza zmianą sposobu ich funkcjonowania i wprowadzeniu procedur przekazywania spraw pomiędzy sądami, ustawodawca zdecydował się nadto zabezpieczyć interesy uczestników postępowań, mając na uwadze chociażby utrudnienia związane z dostępem do operatorów pocztowych, poprzez wstrzymanie i zawieszenie terminów wynikających zarówno z przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, karno-skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia.

Dematerializacja akcji – czyli prawo spółek handlowych w dobie digitalizacji cz. II
2 lutego 2020

W artykule z dnia 16 stycznia 2020 roku wprowadziliśmy Państwa w tematykę obowiązku dematerializacji akcji ze wskazaniem czynności, jakie należy podjąć w pierwszej kolejności, aby uczynić zadość obowiązkom nałożonym przez znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. W drugiej części artykułu pragniemy przeprowadzić Państwa przez gąszcz procedur, które koniecznie należy wykonać jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, przed utworzeniem Rejestru Akcjonariuszy.

1 2 3 7

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en