Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Umowa rezerwacyjna
21 lipca 2022

W dniu 1 lipca 2022 r. w życie weszła ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym potocznie zwana „nową ustawą deweloperską”. Jedną z istotniejszych zmian jest pierwsze ustawowe zdefiniowanie umowy rezerwacyjnej, która dotychczas była umową nienazwaną.

Nowa ustawa deweloperska. Co w praktyce zmieni się od 1 lipca 2022 r.?
1 lipca 2022

Zapowiadana rewolucja na rynku mieszkaniowym wynikająca z  nowej ustawy deweloperskiej, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., będzie miała w rzeczywistości bardzo ograniczony charakter. Skutki radykalnych rozwiązań pro-konsumenckich będą odczuwalne, ale dopiero w perspektywie kilku kolejnych lat.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
9 września 2021

W pracy kancelarii pojawia się coraz więcej spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z umów przedwstępnych. Dlatego też w niniejszym artykule przypominamy podstawowe, choć niezwykle istotne kwestie w zakresie formy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Kara za samowolę budowlaną
17 sierpnia 2021

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadziła między innymi ważną zmianę w przepisach karnych, a mianowicie uchyliła art. 90 ustawy Prawo budowlane, który przewidywał odpowiedzialność karną za samowolę budowlaną.

Umowa najmu okazjonalnego – czyli jak zabezpieczyć interesy Wynajmującego?
29 lipca 2019

W Twojej głowie zrodziła się myśl wynajmu mieszkania? Masz wątpliwości, czy jeśli najemca przestanie płacić, będziesz w stanie  pozbyć się niechcianego lokatora? Nie wiesz, jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa? W sukurs przychodzi instytucja najmu okazjonalnego!

Od 1 stycznia 2019 roku możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez PIT szybciej niż po upływie 5 lat
8 grudnia 2018

Do tej pory osoby, które nabyły nieruchomość lub jej części w drodze spadkobrania, aby móc sprzedać odziedziczoną nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, musiały liczyć się z koniecznością zapłaty PIT.
Od nowego roku ten przepis ulegnie zmianie.

Założenie księgi wieczystej przy współwłasności nieruchomości
16 października 2018

Zagrożenia związane z objęciem ułamkowej części własności nieruchomości (budynkowej czy gruntowej) bez księgi wieczystej.

Projekt ustawy o przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego.
17 listopada 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, która ma umożliwiać przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność tych gruntów. Proponowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika polegającą na oddaleniu wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.
30 sierpnia 2013

Sąd Najwyższy wyjaśnił, czy na postanowienie sądu I instancji oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na oddaleniu wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania przysługuje zażalenie.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w okresie od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego
12 lutego 2013

Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie, które odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Sąd Najwyższy szczegółowo wypowiedział się w tej kwestii.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en