Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Uwaga na nienależne opłaty urzędowe

Przedsiębiorco! Jeśli w ostatnim czasie wysłałeś zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego do Urzędu Patentowego prawdopodobnie wkrótce otrzymasz fakturę za jego publikację w prywatnej bazie danych. Pamiętaj, że nie masz obowiązku płacić tej należności!

21 maja 2015

Przedsiębiorco! Jeśli w ostatnim czasie wysłałeś zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego do Urzędu Patentowego prawdopodobnie wkrótce otrzymasz fakturę za jego publikację w prywatnej bazie danych.

Uwaga na nienależne opłaty urzędowe

Liczba podmiotów zajmujących się odpłatnym umieszczaniem informacji o znakach towarowych w prywatnych bazach danych stale rośnie. Są to najczęściej podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Luxemburgu, Republice Czeskiej ale także w Polsce. Ich działalność polega na rozsyłaniu faktur, których oprawa graficzna i styl do złudzenia przypominają dokumenty wystawiane przez urzędy patentowe – najczęściej OHIM w Hiszpanii, WIPO w Szwajcarii lub Urząd Patentowy RP.

Wskazana działalność to oszustwo polegające na podszywaniu się pod dokumenty urzędowe oraz wyłudzaniu pieniędzy. I to często niemałych.  Kwoty jakie znajdują się na opisywanych fakturach wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Uiszczenie opłaty nie przynosi nam jednak praktycznie żadnych korzyści. Informacja o znaku towarowym zostanie umieszczona w prywatnej bazie danych, co w żaden sposób nie wpływa na jego ochronę, w szczególności nie chroni nas przed potencjalnymi naruszeniami dokonanymi przez osoby trzecie.

Opłaty przed urzędami patentowymi

Warto podkreślić, że urzędy patentowe nigdy nie wystawiają faktur i rachunków, nie korzystają także z podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat.

Opłaty urzędowe za zgłoszenie znaku towarowego do ochrony wnosi się na podstawie postanowień lub zawiadomień wydawanych przez Urząd Patentowy do którego wystąpiliśmy o ochronę. W przypadku opłaty za przedłużenie ochrony (po 10 latach od zgłoszenia) Urzędy nie przypominają i nie wzywają do jej wniesienia. Należy samodzielnie kontrolować zbliżający się termin oraz wysokość opłat lub też powierzyć zarządzanie znakiem towarowym kancelarii patentowej lub prawnej.

Sprawdź zanim zapłacisz!

W razie wątpliwości warto zawsze skonsultować otrzymany dokument z podmiotami profesjonalnie zajmującymi się zarządzaniem własnością intelektualną – kancelariami patentowymi lub prawnymi.

Na stronach urzędów patentowych znajdują się także komunikaty dotyczące nieuczciwych praktyk związanych z wyłudzaniem opłat. Lista przykładowych fałszywych faktur, dostępna jest na stronie internetowej prowadzonej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Również na stronie Urzędu Patentowego RP znajdziemy komunikat o fakturach wprowadzających w błąd, a także listę przykładowych dokumentów.Może Cię zainteresować również:
Podatek od czynności cywilnoprawnych – stawka sankcyjna
Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany
w umowie o pracę na okres próbny
Obowiązek informacyjny na gruncie RODO

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en