Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Dematerializacja akcji – czyli prawo spółek handlowych w dobie digitalizacji cz. II

W artykule z dnia 16 stycznia 2020 roku wprowadziliśmy Państwa w tematykę obowiązku dematerializacji akcji ze wskazaniem czynności, jakie należy podjąć w pierwszej kolejności, aby uczynić zadość obowiązkom nałożonym przez znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. W drugiej części artykułu pragniemy przeprowadzić Państwa przez gąszcz procedur, które koniecznie należy wykonać jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, przed utworzeniem Rejestru Akcjonariuszy.

2 lutego 2020

W artykule z dnia 16 stycznia 2020 roku wprowadziliśmy Państwa w tematykę obowiązku dematerializacji akcji ze wskazaniem czynności, jakie należy podjąć w pierwszej kolejności, aby uczynić zadość obowiązkom nałożonym przez znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. W drugiej części artykułu pragniemy przeprowadzić Państwa przez gąszcz procedur, które koniecznie należy wykonać jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, przed utworzeniem Rejestru Akcjonariuszy.

 

Krok 2. – wybierz instytucję finansową, która poprowadzi dla Ciebie rejestr

Po założeniu strony internetowej i obowiązkowym zgłoszeniu jej do KRS-u powinieneś zadbać o sprawy związane już bezpośrednio z rejestrem. Dobra wiadomość jest taka, że nie będziesz prowadził go samodzielnie. Jednakże będziesz musiał wybrać podmiot, który ewidencję dla Ciebie poprowadzi. Rzecz jasna – nie za darmo. Jakie wiążą się z tym wydatki? Tego dokładnie nie wiadomo, jednakże według Ministerstwa Sprawiedliwości podstawowy, roczny koszt związany z rejestrowaniem akcji w depozycie papierów wartościowych szacuje się w przedziale od 4000 do 6000 zł.

Co więcej, nie każda instytucja finansowa będzie mogła wykonywać takie usługi. Na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, taką usługę mogą świadczyć jedynie podmioty kwalifikowane, tj. uprawnione do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, a zatem posiadające zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Mowa tu zatem m.in. o bankach powierniczych lub domach maklerskich, np. DM Michael/Ström itp.

Wyboru podmiotu będziesz musiał dokonać najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku i to w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku zaś zakładania nowej spółki, zadanie to spadnie na założycieli spółki. Gdy już zostanie wyłoniony podmiot, który zajmie się prowadzeniem rejestru, spółka będzie musiała sfinalizować z nim umowę o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.

Nadto, podkreślić należy, że w przypadku, gdy współpraca z podmiotem prowadzącym ewidencję nie będzie układać się najlepiej i będziesz chciał zakończyć z nim współpracę, to niestety obowiązują niejednolite zasady rozwiązania takiej umowy. Spółka może to uczynić jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy z inną instytucją posiadającą licencję KNF. Wskazać należy dodatkowo, iż podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż 3 miesiące.

 

Krok 3. – wezwij akcjonariuszy do wydania dokumentów akcji

Po podpisaniu umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, Zarząd spółki ma obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce. Zasadniczo, pierwsze wezwanie powinno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku, natomiast ostatnie najdalej do 31 października 2020 roku. Gdy wszystkie akcje w formie papierowej zostaną wydane, do szczęśliwego finału brakuje już tylko wniosku o wpis akcjonariuszy do rejestru. Tego spółka powinna dokonać do końca 2020 roku, bowiem już od Nowego Roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji.

 

Kary za niedopełnienie obowiązków

W poprzednim artykule wspominaliśmy o sankcjach za naruszenie obowiązku informacyjnego, istniejącego od 1 stycznia 2020 roku, tj. nieprawidłowego prowadzenia strony internetowej albo całkowitego jej braku. Na tym kary przewidziane przez ustawodawcę się nie kończą. Znowelizowane przepisy zakładają bowiem o wiele surowsze kary za złamanie obowiązku wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub niedokonywania ich w sposób przewidziany prawem albo w przypadku niezawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. W takim przypadku, naruszenie któregokolwiek z ww. obowiązków podlega karze grzywny w wysokości do 20.000 zł.

 

Krótka ściąga

W podsumowaniu omawianych zmian, chcemy przedstawić Państwu w pigułce kalendarium czynności, których trzeba dopilnować w drodze do powstania nowego Rejestru Akcjonariuszy.

  1. Po pierwsze, należy założyć witrynę spółki, na której wygospodarujesz miejsce na komunikację z akcjonariuszami. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, zabierz się za to jak najszybciej. Obowiązek ten bowiem spoczywa na Tobie już od miesiąca.
  2. Po drugie, wybierz podmiot uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy i podpisz z nim umowę. Masz na to czas do 30 czerwca 2020 roku.
  3. Po trzecie, wezwij akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji. Pamiętaj, że pierwszego wezwania powinieneś dokonać maksymalnie do 30 czerwca. Ostatniego zaś – do 31 października. Musisz dokonać, aż pięciu wezwań.
  4. Finalnie, do końca roku 2020 złóż wniosek o wpis akcjonariuszy w nowym rejestrze.


Może Cię zainteresować również:
Prawo restrukturyzacyjne – nowa ustawa
Rewolucji w postępowaniu cywilnym ciąg dalszy
SPECUSTAWA KORONAWIRUSOWA możliwość udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawiania wolności

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en