Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Mediacje w sprawach gospodarczych

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, czyli mediatora, neutralnej wobec stron konfliktu. Mediacja nie jest zarezerwowana jedynie dla spraw rodzinnych czy małżeńskich. Można mediować również w sprawach gospodarczych!

20 października 2022

Corocznie Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w trzeci czwartek października. W tym roku dniem tym będzie 20 października 2022 roku, a w dniach od 17 do 21 października 2022 roku przypada Tydzień Mediacji. Święto to zostało zainicjowane przez Amerykańskie Stowarzyszenia Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów (Association of Conflict Resolution). Polska dołączyła do państw, które obchodzą ten dzień w roku 2008 z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, czyli mediatora, neutralnej wobec stron konfliktu. Mediacja ma za zadanie sprawić, że obie strony zawrą satysfakcjonującą dla nich ugodę. Ważne jest aby zdawać sobie sprawę, że mediacja nie jest zarezerwowana jedynie dla spraw rodzinnych czy małżeńskich. Można mediować również w sprawach gospodarczych!

Mediacja w sprawach gospodarczych umożliwia ugodowe zakończenie sporu zaistniałego między przedsiębiorcami, który powstał w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Taka forma rozwiązania sporu możliwa jest w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, szczególnie o zapłatę, wykonanie umów, ustalenie odszkodowań, roszczeń wspólników i akcjonariuszy, ustalanie obowiązków w ramach umowy konsorcjum. Nie jest możliwe jednak przeprowadzenie mediacji w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Mediacja może zostać przeprowadzona w trakcie postępowania sądowego a także jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu.

Warto zastanowić się jakie są korzyści z przeprowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych. Ważnym aspektem jest fakt, iż mediacja ze swej istoty jest od procesu sądowego szybsza i tańsza. Procesy sądowe potrafią się ciągnąć miesiącami a nawet latami. Natomiast mediacja prowadzona już po rozpoczęciu procesu jak i na podstawie umowy pomiędzy stronami, może trwać zaledwie kilka godzin, co czyni ją najszybszą formą rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorcami. Jeśli chodzi o koszty, mediacja jest zwykle tańsza niż opłaty sądowe ponoszone w procesie jako takim.

Mediacja pozwala również na zachowanie dobrych relacji gospodarczych pomiędzy podmiotami przystępującymi do rozwiązania konfliktu w drodze porozumienia. W wyniku ciągnących się sporów sądowych przeważnie strony nie chcą już podejmować ze sobą dalszej współpracy. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy przedsiębiorcy działają na tym samym rynku lub na rynkach komplementarnych i są zmuszeni do współdziałania w sferze swoich gospodarczych interesów, sprawne rozwiązanie sporu i uregulowanie spraw majątkowych, poprzez przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, w sposób satysfakcjonujący oraz nadzwyczajnie szybki umożliwia dalszą współpracę między nimi.

Po zawarciu ugody przed mediatorem następnym krokiem jest zatwierdzenie jej przez Sąd. Ugoda, którą sąd zatwierdził przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w rozumieniu przepisów o egzekucji i ma skuteczność wyroku wydanego w sprawie.

Kolejnym aspektem przeważającym na korzyść mediacji jest fakt, że mediator przeprowadzający mediację jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji i nie może być przesłuchiwany w sądzie w roli świadka w sprawie w której mediacje prowadził (chyba, że strony wyraziły na to zgodę). Strony mediacji mogą więc czuć się bezpiecznie w wygłaszanych przez siebie twierdzeniach przy gwarancji komfortu i przestrzeni do tego, aby poszukiwać rozwiązania poza salą sądową.

Podsumowując trzeba podkreślić, że wspólne poszukiwanie rozwiązania konfliktu zaistniałego między przedsiębiorcami przynosi korzyści obu stronom. Mediacja to także dobre rozwiązanie na czas kryzysu. Umożliwia rozstrzygnięcie sporu w sposób szybki, tani i nowoczesny, bez potrzeby odwoływania się do sądu, a przy tym pozwala na kontynuowanie relacji biznesowych.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w zakresie biegu terminów sądowych
Nowelizacja przepisów o mediacji sposobem na odciążenie sądów
Dematerializacja akcji – czyli prawo spółek handlowych w dobie digitalizacji cz. II

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en