Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia został ustanowiony Dniem Ochrony Danych Osobowych przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. W Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych jest obchodzony po raz piętnasty.

28 stycznia 2021

28 stycznia został ustanowiony Dniem Ochrony Danych Osobowych przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. W Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych jest obchodzony po raz piętnasty.

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych osobowych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela Unii Europejskiej. Ustanawiając ten dzień, Rada Europy miała na celu uwrażliwienie obywateli na konieczność ochrony ich danych, a także – informowanie o przysługujących im prawach oraz dobrych praktykach w zakresie przetwarzaniach i ochrony danych. Podstawowe wartości, takie jak poszanowanie prawa do prywatności oraz swoboda przepływu informacji między ludźmi, stały u podstaw podjęcia decyzji o ustanowieniu tego dnia.

W Dniu Ochrony Danych Osobowych przypomina się o kwestiach związanych z ochroną danych, aby podnieść wiedzę wszystkich obywateli w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają  wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r.

Może trudno w to uwierzyć, ale powstanie pierwszych regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych było konsekwencją postępującego rozwoju technologii – najpierw fotografii, a następnie postępu w digitalizacji i komputerowym przetwarzaniu informacji. Po tym, jak w 1888 roku firma Estman wprowadziła na rynek pierwszą amatorską kamerę migawkową Kodak I, po raz pierwszy można było uchwycić zapis wyglądu i życia człowieka bez pozowania. Osoby robiące aparatem zdjęcia z ukrycia naruszały prywatność innych. W ten sposób rozwinęło się tzw. żółte dziennikarstwo, którego prekursorzy poprzez fotorelacje z krwawych morderstw, czy wypadków, starali się zaspokoić ciekawość innych ludzi, co doprowadziło do potrzeby ochrony prywatności.

Kamieniem milowym w historii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej była dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. W dyrektywie tej zapisano dwa z najstarszych dążeń w procesie integracji europejskiej. Pierwsze z nich to ochrona praw podstawowych i podstawowych wolności jednostek, w szczególności podstawowego prawa do ochrony danych. Drugie to realizacja rynku wewnętrznego, w tym także swobodnego przepływu danych osobowych. Globalizacja oraz szybki postęp technologiczny – to wszystko sprawiło, że po niemal 20 latach obowiązywania dyrektywy 95/46/WE konieczna stała się reforma przepisów. W 2011 roku rozpoczęto prace nad kompleksową unijną regulacją z zakresu ochrony danych osobowych, a w 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (rozporządzenie RODO).

W Polsce pierwszym aktem zajmującym się kompleksowo ochroną danych osobowych była Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawę przyjęto w ramach dążenia do otrzymania członkostwa w UE, co wymagało zaimplementowania między innymi postanowień dyrektywy 95/46/WE. Podstawowym założeniem ustawy było to, że przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie spełniona przynajmniej jedna z przesłanek legalności przetwarzania danych, wymienionych enumeratywnie w przepisie. Wśród tych przesłanek znalazły się między innymi: wyrażenie zgody oraz konieczność przetwarzania danych do działań związanych z zawarciem lub realizacją umowy.

Obecnie w Polsce obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która implementuje przywołane wcześniej rozporządzenie RODO. Więcej na temat ochrony danych osobowych można przeczytać tutaj: https://sp-legal.pl/category/rodo/

Zachęcamy także do śledzenia strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na której pojawiają się informacje o wydarzeniach organizowanych w związku z obchodami XV Dnia Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/465).Może Cię zainteresować również:
Nowe zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych
Konsekwencje niezgłoszenia aktualizacji danych w KRS
Wpływ pandemii na postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en