Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Przedsiębiorco, przygotuj się – obowiązkowy split payment już od 1 listopada!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) (dalej: „ustawa zmieniająca”), podatnicy, którzy dotychczas byli objęci odwrotnym obciążeniem w VAT (przerzucenie obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę) od listopada będą zobowiązani rozliczać się w ramach split payment – mechanizmu podzielonej płatności (dalej: „MPP”).

27 października 2019

Mechanizm podzielonej płatności – o co chodzi?

Idea tego rozwiązania sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym płatność za towar lub usługę odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, a kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Dlaczego płatność ma tak wyglądać? Celem ustawodawcy jest ograniczenie przestępstw szczególnie typu karuzelowego polegających m.in. na wyłudzeniach podatku, usunięcie niedoskonałości odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej – zdaniem ustawodawcy MPP eliminuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym, a nieodprowadzonym podatkiem VAT oraz praktycznie uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji.

Kogo i kiedy obowiązywać będzie podzielna płatność?

W związku z uchwaleniem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 roku obowiązek zastosowania MPP wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  1. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  2. wartość brutto transakcji przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  3. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 ustawy zmieniającej,
  4. sprzedawca oraz nabywca są podatnikami VAT.

Split payment będzie miał zastosowanie również w przypadku zaliczek (gdy wartość towaru lub usług wynikająca z umowy lub zamówienia przekroczy 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty).

Obowiązki i sankcje

Wprowadzenie obowiązkowego MPP zaktualizuje obowiązki oraz sankcje zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Kształtują się one następująco:

OBOWIĄZKI:

SANKCJE:

Nowe możliwości regulowania płatności w MPP

Nowelizacja umożliwi zastosowanie tzw. przelewów zbiorczych – czyli dokonywania jednym zleceniem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. Warunkiem jest to, aby:

Dotychczas środkami, które zostały zgromadzone na odrębnym rachunku VAT, można było dysponować tylko w celu zapłaty VAT odpowiedniemu urzędowi skarbowemu lub w celu zapłaty podatku VAT na rzecz kontrahenta, ewentualnie zwrotu kwoty w przypadku korekty. Od 1 listopada 2019 roku środki zgromadzone na rachunkach VAT prowadzonych przez banki będzie można wykorzystywać również do regulowania zapłat z tytułu:

Rozliczenie odwrotnego obciążenia w okresie przejściowym

Zgodnie z zapisami ustawy zmieniającej, dla towarów i usług z załącznika nr 11 i 14 stosuje się przepisy dotychczasowe w sytuacji, gdy ich dostawa była dokonana:

  1. Przed dniem 1 listopada 2019 roku, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 roku,
  2. Po dniu 31 października 2019 roku, dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 roku.

Podsumowując, przyspieszenie terminu wejścia w życie nowych przepisów (z 2020 roku na listopad 2019 roku) to dla przedsiębiorców informacja o tyle niekorzystna, że zostawia mniej czasu na przygotowanie się do zmian. Dotychczasowe rozwiązanie, polegające na tzw. odwrotnym obciążeniu, choć dobrze znane przedsiębiorcom, powodowało jednak dość istotne zatory płatnicze. Mamy nadzieję, że konieczność stosowania split payment spowoduje upłynnienie tych zatorów i przyniesie inne, wymierne korzyści.Może Cię zainteresować również:
Podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania RODO
Tarcza antykryzysowa – rząd otworzył nad przedsiębiorcami i pracownikami parasol ochronny!
Nowe zasady doręczeń komorniczych w postępowaniu cywilnym

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en