Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany w podatkach od 2021 r. – co załatwić jeszcze w tym roku, a co – na początku przyszłego?

Często pytacie Państwo o to, jakich terminów należy dochować oraz w jaki sposób przekazywać informacje do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Minister finansów opublikował już projekty odpowiednich zawiadomień i informacji. A my przypominamy o najważniejszych terminach związanych ze zmianami w podatkach, które powinny zostać dochowane jeszcze w tym roku i na początku przyszłego.

29 grudnia 2020

Ostatnie tygodnie upłynęły w naszej Kancelarii pod znakiem zmian w podatkach, jakie zostaną wprowadzone z początkiem 2021 roku. O planowanych nowelizacjach ustaw podatkowych pisaliśmy już tutaj i tutaj. W grudniu zorganizowaliśmy webinaria, podczas których omówiliśmy najważniejsze zmiany, do których muszą się przygotować przedsiębiorcy. W ostatnich dniach konsultujemy dla Państwa wprowadzane od przyszłego roku zmiany, sporządzamy opinie prawne i rekomendujemy niezbędne do podjęcia działania.

Często pytacie Państwo o to, jakich terminów należy dochować oraz w jaki sposób przekazywać informacje do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Minister finansów opublikował już projekty odpowiednich zawiadomień i informacji. A my przypominamy o najważniejszych terminach związanych ze zmianami w podatkach, które powinny zostać dochowane jeszcze w tym roku i na początku przyszłego.

Spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, aby uniknąć opodatkowania CITem, są zobowiązane do złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. Informację taką należy złożyć na nowym formularzu CIT/15 oraz załączniku CIT/JW. Informację składa się  do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Pierwszą informację spółki będą zobowiązane do złożenia w terminie do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

Spółki komandytowe, co do zasady, od 2021 r. zostaną objęte zakresem ustawy o CIT i staną się podatnikami podatku dochodowego. Spółki komandytowe mogą jednak postanowić, że one jak i ich wspólnicy będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach do 30.04.2021 r. Ustawodawca przewidział bowiem dwa możliwe terminy zmiany zasad opodatkowania: 1 stycznia 2021 r. oraz od 1 maja 2021 r. Choć nowelizacja ustawy nie wskazuje, w jaki sposób spółka może postanowić o tym, że zmienia zasady opodatkowanie od 1 maja 2021 r., to z ostrożności zalecamy, aby najpóźniej na dzień 31.12.2020 r. sporządzić stosowną uchwałę wspólników i przesłać ją do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, która wybrała opodatkowanie CIT od 1 maja 2021 roku, przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 kwietnia 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.  Rok podatkowy takiej spółki będzie obejmował okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) które spełniają szereg warunków (m. in. ich przychody nie przekraczają 100 mln zł, udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i zatrudniają co najmniej 3 pracowników) mogą od 2021 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, polegające na zapłacie CIT dopiero w momencie wypłaty zysków. Aby skorzystać z tego rozwiązania, spółki są zobowiązane do złożenia zawiadomienia ZAW-R. Zawiadomienie składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna się stosowanie estońskiego CITu. A zatem, jeśli spółka od 2021 r. chce skorzystać z opodatkowania ryczałtem, to stosowne zawiadomienie jest zobowiązana złożyć do dnia 31.01.2021 r. Właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.Może Cię zainteresować również:
Obowiązkowy KSeF jednak nie w lipcu 2024
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Porozumienie rodzicielskie

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en