Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany
w umowie o pracę na okres próbny

8 listopada 2022

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks Pracy (dalej zwany: „KP”) wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019, str. 79) niesie za sobą szereg zmian znaczących z punktu widzenia zarówno pracodawców jak i pracowników. Projekt przewiduje zmiany m. in. w zakresie zawierania umów na okres próbny, urlopów czy prawa pracownika do równoległego zatrudnienia.

Jedną z planowanych zmian jest modyfikacja art. 25 KP, do którego dodane zostaną następujące paragrafy:

Modyfikacji ulegnie także art. 25 § 3 KP, który w dotychczasowym brzmieniu umożliwia przedłużenie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem w dwóch przypadkach – po pierwsze gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, po drugie – po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny). Po zmianie § 3, ograniczona zostanie możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jedynie do przypadku, w którym pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Zapowiadana nowelizacja, która zgodnie z dyrektywą unijną 2019/1158 miała wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku obecnie utknęła jednak w pracach Rady Ministrów. Jej prawdopodobny termin wejścia w życie zapowiadany jest na 1 stycznia 2023 roku.

Alicja Ejchart/ Justyna NowakMoże Cię zainteresować również:
Zmiany w przepisach dotyczących podpisów elektronicznych
Zwycięstwo Państwa Dziubaków z Raiffeisen przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Założenia tarczy 4.0 w kwestiach pracowniczych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en