Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zakres działania zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny to osoba, która zarządza przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy i zapewnia jego bieżące funkcjonowanie do czasu ostatecznego zakończenia postępowania spadkowego.

26 lipca 2021

Pisaliśmy już na naszym blogu o tym, że zarząd sukcesyjny polega na tymczasowym kierowaniu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy aż do czasu formalnego ustalenia jego następców prawnych i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa (https://sp-legal.pl/zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznej/). Wskazaliśmy wtedy w jaki sposób ustanowić zarządcę sukcesyjnego. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej zakresowi działania i odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego.

Zarządca sukcesyjny to osoba, która zarządza przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy i zapewnia jego bieżące funkcjonowanie do czasu ostatecznego zakończenia postępowania spadkowego.

Zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Należy pamiętać, że zarządca sukcesyjny nie jest właścicielem przedsiębiorstwa.  Właścicielami są spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy i zarządca ma obowiązek rozliczenia się z nimi. To właśnie właściciele solidarnie odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności, chyba że jego odpowiedzialność wynika z innych przepisów. Jednakże zarządca będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, jeśli wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty.

Osoba działająca jako zarządca sukcesyjny działając w imieniu własnym, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, może pozywać i być pozywana oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prowadzeniem rzeczonego przedsiębiorstwa. 

Zarządca sukcesyjny może samodzielnie podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ale zakres jego samodzielności uzależniony jest od rodzaju czynności, której dokonuje. Do dokonywania czynności, które podejmowane są w związku ze zwykłym, bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nie wymagana jest niczyja zgoda. Zgody wszystkich właścicieli (lub sądu w przypadku niemożności dojścia przez właścicieli do porozumienia) wymagają czynności przekraczające zwykły zarząd przedsiębiorstwem, jak na przykład zbycie kluczowych składników przedsiębiorstwa czy podejmowanie strategicznych decyzji.Może Cię zainteresować również:
Czy numer księgi wieczystej należy traktować jako dane osobowe?
Agresja drogowa
Zasady reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika w oparciu o umowę zlecenia, obejmującej stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en