Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

O mediacji z perspektywy mediatora

21 października 2021 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji – dzień popularyzowania pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów.

21 października 2021

21 października 2021 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji – dzień popularyzowania pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Inicjatorem tej akcji była organizacja ze Stanów Zjednoczonych – Association for Conflict Resolution (ACR). Polska dołączyła do państw, które obchodzą ten dzień w roku 2008 z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Od tego czasu, w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji biorą udział sądy, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, rożnego rodzaju placówki i instytucje – a wszystko po to, aby informować, edukować i propagować ten sposób rozwiązywania sporów.

Ze słowem MEDIACJA można się spotkać coraz częściej. Słowo to przestało być jedynie wyrazem, nomenklaturą używaną przez prawników.

Oswoiliśmy MEDIACJĘ, coraz częściej strony decydują się na skorzystanie z tej metody rozstrzygania konfliktu, tak na gruncie biznesowym jak i prawa rodzinnego.

Z mojej perspektywy – perspektywy mediatora specjalizującego się w sprawach rodzinnych – mediacja jest doskonałą formą poszukiwania rozwiązania problemów. Trzeba pamiętać, że sprawy rodzinne nie należą do spraw „czarno-białych”. Rozstrzygając problemy rodzinne trzeba pogodzić „interesy” wielu osób: dzieci, rodziców, często nowych partnerów i ich dzieci. To jak próba poukładania puzzli, które teraz muszą stworzyć nową układankę. Mediacja stwarza możliwość rozmowy między zainteresowanymi stronami, przedstawienia ich obaw oraz potrzeb i skonfrontowania z obawami i potrzebami pozostałych członków tej rodziny. Dzięki mediacji strony mogą uniknąć wielu nerwów i formalności. Istotne jest także to, że rozmowa na „neutralnym gruncie” nie zaognia konfliktu między stronami, a pozwala spojrzeć na problem z innej perspektywy – perspektywy drugiej strony. Podczas mediacji często okazuje się, że źródłem konfliktu był brak zrozumienia, brak empatii czy żal. Bywa też tak, że to inny nierozwiązywalny konflikt leży u podstaw sytuacji, z którą strony zwróciły się do mediacji. Przysłowiowe „wyłożenie kart na stół” umożliwia niekiedy oczyszczenie sytuacji, skupienie się na istocie problemu i wspólnym znalezieniu rozwiązania. 

Podkreślę to jeszcze raz – sprawy rodzinne nie są „czarno-białe”.

Rzadko kiedy tylko jedna strona ma rację i tylko jej propozycja rozwiązania sporu zasługuje na uwzględnienie. Mediacja stwarza możliwość wspólnego pochylenia się nad problemem, rozważenia „za i przeciw” różnych możliwości. Strony mają więcej czasu na rozmowę, spotykają się w warunkach neutralnych. Czynnik nerwowości i stresu, jaki stwarza obecność w budynku sądu zostaje usunięty. Również czas, w którym odbywa się mediacja może zostać dopasowany do potrzeb zainteresowanych stron. Strony nie patrzą na zegarek, bo już za moment trzeba odebrać dziecko z przedszkola lub zwolnić się z pracy, aby przyjechać do sądu – to wszystko sprzyja rozwiązywaniu konfliktów.

Mediacja opiera się na kilka fundamentalnych zasadach, takich jak: dobrowolność, bezstronność, neutralność, akceptowalność i poufność.

Właśnie te fundamenty gwarantują każdej ze stron mediacji komfort i przestrzeń do tego, aby poszukiwać rozwiązania poza salą sądową. Może Cię zainteresować również:
Nieprzyjęcie mandatu karnego – punkty karne, a utrata prawa jazdy
Elektronizacja KRS już od 1 lipca 2021
SPECUSTAWA KORONAWIRUSOWA możliwość udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawiania wolności

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en