Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

Optymalizacja i wsparcie podatkowe

Wsparcie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa działalności Klientów jest nieodłącznym elementem podejmowanych przez nas działań. Naszym priorytetem jest, aby rozwiązania oferowane przez Kancelarię w możliwie najszerszym zakresie minimalizowały obciążenia podatkowe i fiskalne po stronie Klienta. Jednocześnie analizując wszelkie aspekty działalności Klienta pomagamy mu eliminować lub minimalizować zagrożenia na gruncie prawa podatkowego.

Konsekwencje podatkowe realizowanych przedsięwzięć i inwestycji

Przed przystąpieniem do realizacji nowej inwestycji, warto się zastanowić jakie konsekwencje podatkowe będą wiązały się taką transakcją. Należy wypracować rozwiązania, które nie zmienią charakteru przedsięwzięcia, a korzystnie wpłyną na związane z nim zobowiązania podatkowe. Nasi prawnicy doskonale czują się w tej tematyce. Po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny skutków podatkowych przedsięwzięć, podpowiedzą jakie czynności podjąć, aby zminimalizować obciążenia na rzecz fiskusa oraz uniknąć innych czyhających na przedsiębiorców pułapek podatkowych.

Strategie inwestycyjne i scenariusze restrukturyzacji

W ramach świadczonych usług, przygotujemy optymalne podatkowo strategie inwestycyjne oraz scenariusze restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych dla naszych Klientów. Pomagamy zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić wszelkie przekształcenia, połączenia i podziały spółek. Stworzenie dobrej strategii wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz oraz uwzględnienia specyfiki przedsiębiorcy. Przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych – zarówno kapitałowych, jak i biznesowych – w zgodzie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz normami prawa cywilnego i handlowego, pozwala na implementowanie rozwiązań obniżających koszty dla przedsiębiorców. Dzięki temu, projekty te zyskują na rentowności i atrakcyjności.

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne obejmuje badania due diligence, strukturyzację transakcji oraz analizę dokumentacji transakcyjnej. Na życzenie Klienta, przeprowadzimy wyczerpującą analizę (opinie prawno-podatkowe) pod względem kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej  przedsiębiorstwa (due diligence). Pozwoli nam to zidentyfikować szanse i ryzyka przed podjęciem właściwych rozmów związanych z transakcją kapitałową. Przygotowujemy także dla Klientów opinie podatkowe w oparciu o przedstawione przez nich założenia planowanego lub prowadzonego biznesu. W razie wystąpienia poważnych ryzyk pomagamy zmodyfikować podejmowane działania w celu wyeliminowania ryzyk przy zachowaniu celu przedsięwzięcia. Zajmujemy się również wyceną przedsiębiorstw.

Analiza cen transferowych

Spora grupa przedsiębiorców prowadzi swoje biznesy w oparciu o grupę spółek, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Te powiazania – czy to kapitałowe, czy osobowe, powodują konieczność sporządzania analizy cen transakcyjnych (transferowych). Nasi specjaliści zajmują się przygotowywaniem dla Klientów takiej dokumentacji, pomagają w ułożeniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w sposób zapewniający ich funkcjonowanie zgodnie z prawem i eliminujący ryzyka podatkowe z tym związane. Dla podmiotów, które takie analizy wykonują we własnym zakresie oferujemy usługę weryfikacji prawidłowość sporządzenia dokumentacji cen transakcyjnych. W razie potrzeby wskazujemy na ewentualne niedociągnięcia czy też pomagamy w opracowaniu dokumentacji źródłowej niezbędnej dla prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych.

Przygotowanie planów optymalizacji podatkowej

Opracujemy i wdrożymy szczegółowe plany optymalizacji działalności przedsiębiorstw oraz doradzimy w zakresie ograniczania zobowiązań podatkowych. Nasze działania ukierunkowane są na budowanie długookresowej strategii podatkowej dla Klienta. Dzięki temu będzie on w stanie z wyprzedzeniem planować kwestie inwestycyjne czy ogólnie pojęte finanse, z uwzględnieniem obniżonych obciążeń podatkowych.

Szkolenia służb księgowych i pomoc w rekrutacji

Ciągle zmieniające się regulacje dotyczące systemu podatkowego i mnożące się obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie powodują, iż ryzyko związane z pomyłką czy niedopatrzeniem jest niezmiernie wysokie. Dlatego ważne jest, by osoby osobiście odpowiedzialne za kwestie księgowe, finansowe i podatkowe były na bieżąco poinformowane, które przepisy się zmieniają, jakie nowe obowiązki będą ich obciążać i jak poradzić sobie z tym wszystkim w praktyce. Nasi eksperci na bieżąco prowadzą szkolenia w tym zakresie. Przygotowujemy i realizujemy szkolenia w formie wykładów i warsztatów dla naszych klientów w ramach małych grup lub indywidualne dla poszczególnych Klientów i ich służb finansowo-księgowych z możliwością analizowania konkretnych problemów i zagadnień, z którymi Firma aktualnie się boryka. Jednocześnie chętnie pomożemy w procesie rekrutacji nowych pracowników do działów finansowo-księgowych sprawdzając ich wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

Reprezentacja przed organami oraz wsparcie podczas kontroli i w postępowaniach sądowo-administracyjnych

Prowadzenie działalności gospodarczej jest immamentnie związane z kontaktem z organami skarbowymi, w tym z prowadzeniem różnego rodzaju kontroli. Nasi specjaliście nie tylko podpowiedzą jak się do takiej kontroli przygotować, ale będą także Państwa podczas tych czynności reprezentować, a w razie potrzeby składać zastrzeżenia do protokołów oraz reprezentować na każdym etapie odwołania od orzeczeń organów skarbowych z udziałem postępowaniem sądowym włącznie.

Reorganizacja

Potrzeba reorganizacji firmy bądź grupy firm może wynikać zarówno z ustaleń biznesowych, jak i z zamiaru zmiany formy opodatkowania. Jeżeli przekształcenie, podział bądź inna operacja z zakresu M&A jest planowana z uwagi na wymagania gospodarcze, niezbędne jest rozpoznanie podatkowych skutków zamierzonego przedsięwzięcia. Wiele takich projektów może nieść kosztowne skutki podatkowe. Nasi eksperci zidentyfikują wszystkie podatkowe skutki, a w razie potrzeby – zaproponują alternatywę dla nieopłacalnych rozwiązań.

Zmiana formy prawnej firmy bądź przyjętego modelu biznesowego może przynieść oszczędności, będące skutkiem korzystania z przewidzianych przez prawo sposobów opodatkowania. Nasi eksperci, po dokonaniu przeglądu i analizy całokształtu okoliczności gospodarczych, zaproponują najlepszą formę prowadzenia działalności, biorąc pod uwagę obciążenia fiskalne, bezpieczeństwo firmy oraz jej właścicieli. 

Poza typowymi transakcjami M&A, wspieramy naszych klientów także w dokonywaniu aportów, wymiany udziałów, a także tworzeniu podatkowych grup kapitałowych i grup VAT. Wszystkie rozwiązania uwzględniają wymogi płynące z przepisów GAAR i MDR.

Ulgi i zwolnienia

Skorzystanie z niektórych ulg podatkowych wymaga podjęcia określonej aktywności, nakładów, a niekiedy także czynności urzędowych. Do wielu z nich podatnik ma jednak prawo z uwagi na samą istotę jego działalności. Nasi eksperci zidentyfikują ulgi podatkowe, do których prawo ma firma, wesprą w jej wdrożeniu i późniejszym rozliczeniu. W uzasadnionych przypadkach korzystanie z ulg zabezpieczymy uzyskaną dla klienta interpretacją indywidualną. 

Procedury

Wdrożenie pisemnych procedur i procesów w firmie bywa niekiedy jedynie rekomendacją płynącą z praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądowego (np. procedura weryfikacji kontrahentów na potrzeby VAT). Inne należy wdrożyć, gdyż ustawa nakazuje podatnikowi dochować należytej staranności (pobór podatku dochodowego u źródła-WHT) bądź raportować organom podatkowym o jej realizacji (obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej). Jeszcze inne należy przyjąć, gdyż ustawa wprost tak stanowi (procedura MDR). 

Nasi eksperci ustalą które procedury są w firmie obowiązkowe, które jedynie zalecane dla jej bezpieczeństwa, a które zupełnie zbędne. 

Niezależnie od tego jakie są przyczyny wdrożenia, przygotowane przez zespół S&P procedury są praktyczne, zorientowane na bezpieczeństwo firmy i możliwe do zastosowania. Przygotowujemy je z uwzględnieniem specyfiki naszych klientów i wspieramy w ich wdrożeniu po uprzednim przeszkoleniu osób odpowiedzialnych za ich realizację.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci

Hubert Sommerrey
radca prawny / mediator sądowy / partner zarządzający

+48 61 225 48 70
Adam Rajewski
adwokat / doradca podatkowy / of counsel

+48 61 222 51 80
Paulina Sommerrey
radca prawny / mediator sądowy / partner

+48 61 222 51 89
Remigiusz Pytlik
doradca podatkowy / adwokat

+48 61 222 51 80

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en