Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Przedłużenie terminów podatkowych

Trwający stan epidemii SARS-CoV-2 spowodowany chorobą COVID-19 wymusił na ustawodawcy kolejne przesunięcia terminów na dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Co ważne, analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte również w odniesieniu do zaliczek pobranych od podatników w maju. W niniejszym artykule przybliżamy daty, o których płatnicy podatku powinni pamiętać.

12 czerwca 2020

Trwający stan epidemii SARS-CoV-2 spowodowany chorobą COVID-19 wymusił na ustawodawcy kolejne przesunięcia terminów na dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Co ważne, analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte również w odniesieniu do zaliczek pobranych od podatników w maju. W niniejszym artykule przybliżamy daty, o których płatnicy podatku powinni pamiętać.


Nowe terminy na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy za marzec, kwiecień i maj


Przypominamy, że w pierwszej odsłonie tzw. tarczy antykryzysowej, termin płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu 2020 r. upływał w dniu 1 czerwca 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów termin ten uległ wydłużeniu. W ten sposób, termin płatności zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych w marcu 2020 roku został przesunięty do 20 sierpnia, zaś wynagrodzeń wypłacanych w kwietniu 2020 r. – do 20 października 2020 r.
Z kolei w przypadku przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. przez osoby na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych, termin zapłaty zaliczki za maj 2020 r. został przedłużony do 20 grudnia 2020 r.
Warto przy tym zaznaczyć, że ww. przesunięcia terminów nie stosuje się do zaliczek od przychodów menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych ani innych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. osiąganych przez biegłych. Przesunięcie nie dotyczy również osób, które uzyskują przychody od zagranicznych firm i same obliczają za siebie oraz wpłacają do urzędu zaliczki na PIT.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ww. rozwiązanie obejmuje płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”. Próżno jednak szukać przepisu, które wyraźnie definiowałby to pojęcie. Na dowód wystąpienia negatywnych skutków epidemii warto więc zabezpieczyć się w odpowiednią dokumentację, a to na wypadek przyszłej kontroli.


Przesunięć terminów podatkowych ciąg dalszy


Ministerstwo Finansów planuje dalsze przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników (dużych i MŚP). Pierwotny termin wdrożenia przewidziany był na 1 kwietnia 2020 r. dla dużych firm i 1 lipca 2020 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem, wg nowych założeń nowe pliki JPK_VAT mają zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. Ministerstwo nie poinformowało jednak o planach przesunięcia terminu wprowadzenia nowej matrycy VAT, który został już raz przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020.
Senat proceduje natomiast obecnie nad ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, w której znalazły się przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów zgłaszania schematów podatkowych. Jeżeli regulacja ujrzy światło dzienne bieg terminu na zgłoszenie schematu podatkowego nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.Może Cię zainteresować również:
Wprowadzenie do procesu cywilnego rozpraw zdalnych na stałe
Założenia tarczy 4.0 w kwestiach pracowniczych
Compliance – system kontroli przedsiębiorstwa

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en