Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zakaz prowadzenia pojazdu – czy możesz ubiegać się o jego skrócenie?

Ze statystyk wynika, że corocznie ok. 50 tys. polskich kierowców traci możliwość poruszania się pojazdem na skutek jazdy po alkoholu, co tylko ukazuje olbrzymią skalę nieodpowiedzialności. Niemniej, wielu z nich wraca za „kółko’ jeszcze przed upływem okresu, na jaki został nałożony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Jak więc starać się o taką dyspensę? Istnieją na to dwa sposoby. Wszelkie wskazówki znajdziesz poniżej.

22 września 2019

Chęci to nie wszystko

Jeśli chciałbyś ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, musisz po prostu wystąpić z wnioskiem do Sądu o pozwolenie na prowadzenie pojazdów zaopatrzonych w blokadę alkoholową. Nie jest to jednak takie proste! Aby Sąd wydał postanowienie zmieniające dotychczas orzeczony środek karny, musi zostać spełnionych kilka wymogów. Przede wszystkim, chodzi o tzw. przesłankę temporalną. Oznacza to, że możesz starać się o skrócenie zakazu dopiero wtedy, gdy był on wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Jeżeli został na Ciebie nałożony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, możliwość jego skrócenia nastąpi najwcześniej po upływie 10 lat od dnia jego orzeczenia. Pamiętaj jednak, że wskazane powyżej terminy nie będą miały zastosowania do prawomocnych orzeczeń wydanych przed 18 maja 2015 r. Tutaj zakaz musi być wykonywany przez okres co najmniej 18 miesięcy, bez względu na to, na jak długo został  orzeczony. Ponadto, dla skutecznej modyfikacji formy tego środka karnego niezbędne jest stwierdzenie pozytywnej oceny kryminologicznej. W skrócie rzecz ujmując, Sąd bada, czy dobrze rokujesz. Wiąże się to z ustaleniem, czy Twoja postawa – a więc zrozumienie swojej winy, okazanie skruchy – oraz Twoje sprawowanie w trakcie stosowania środka karnego uzasadniają przekonanie, że nie będziesz już stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Niebagatelną rolę mogą odgrywać też Twoje właściwości i warunki osobiste. Jeśli więc wykażesz, że np. możliwość posługiwania się samochodem pomoże Ci ubiegać się o lepiej płatną pracę i jednocześnie znacząco poprawi to Twoją sytuację rodzinną, Sąd może również wziąć to pod uwagę.

Sąd złagodził zakaz prowadzenia pojazdu. I co dalej?

Jeżeli Sąd przychylił się do Twojego wniosku, uprzednio orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów zostaje zamieniony na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Następnie, Sąd przesyła odpis postanowienia zmieniającego do wydziału komunikacji właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Stamtąd będziesz mógł odebrać stosowne zaświadczenia i skierowania, m.in. na badania lekarskie i psychotechniczne, kurs edukacyjny oraz egzamin na prawo jazdy, ale tylko w przypadku, gdy czas trwania zakazu przekroczył rok. Jeżeli okres wykonywania zakazu był krótszy niż rok, nie musisz ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Wtedy zostanie Ci wydane nowe prawo jazdy z adnotacją o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Wpisu dokonuje właściwy starosta. Tym samym, środek karny zostaje utrzymany w mocy, ale przybiera łagodniejszą postać. W konsekwencji, możesz z powodzeniem starać się o przywrócenie uprawnień do prowadzenia pojazdów, de facto jednak będziesz używał tylko tych, które będą wyposażone w blokadę alkoholową.

Zadajesz sobie właśnie pytanie – co to jest blokada alkoholowa? W uproszczeniu, to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu wyniesie co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. O montaż tego sprzętu w Twoim samochodzie powinieneś zadbać za pośrednictwem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Miej się na baczności!

Pamiętaj, że środek karny zakazu prowadzenia pojazdów jest wykonywany w dalszym ciągu, jednakże nie ma on już charakteru bezwzględnego. Jego zakres zostaje bowiem zawężony wyłącznie do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Postanowienie zmieniające dotychczasowy środek karny na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową nie modyfikuje bowiem czasu, na jaki został orzeczony pierwotny zakaz prowadzenia pojazdów. Trzymaj zatem ręce na kierownicy! Jeśli bowiem dopuścisz się jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa ruchu, możesz odzyskane uprawnienia stracić ponownie!

Opcja rezerwowa

Istnieje jeszcze jedna szansa na wcześniejszy powrót na szosy. Deską ratunku może okazać się sam Sąd, jeżeli dojdzie do wniosku, że nałożony na Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został wykonany. Uprawnia go do tego art. 84 Kodeksu karnego. W gestii Sądu leży zatem uznanie, czy po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz, przestrzegałeś porządku prawnego, a ponadto stwierdzi on, że środek karny był w stosunku do Ciebie stosowany przynajmniej przez rok. Nie zawsze jednak Sąd będzie dla Ciebie łaskawy. Uznanie wykonania zakazu prowadzenia pojazdów nie będzie możliwe, jeżeli został orzeczony w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w czasie którego byłeś w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających albo zbiegłeś z miejsca zdarzenia.

W przypadku, gdy powyższe Cię nie dotyczy i Sąd będzie widział podstawy, by zdjąć z Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów, będziesz mógł ponownie wsiąść za kierownicę i jeździć bez żadnych ograniczeń – w postaci blokad alkoholowych, oczywiście.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w CRBR
Z życia Kancelarii – II Wieczór Charytatywny
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en