Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Podatkowe skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 16 czerwca 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia, którym z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Poniżej przedstawiamy jego podatkowe konsekwencje.

20 czerwca 2023

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa Covid) wprowadziła szereg odstępstw dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych. Część z tych odstępstw została wprowadzona na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej przedstawiamy listę podatkowych zmian odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgłaszanie schematów podatkowych

Od 1.08.2023 r. odwieszeniu ulegną terminy zgłaszania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej krajowych schematów podatkowych. Zawieszenie tego obowiązku obowiązuje do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Opłata prolongacyjna

Zwolnienie z  opłaty prolongacyjnej w przypadku decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku stanowiącego dochód budżetu państwa lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź z odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, obowiązuje, o ile wniosek został złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, z mocy art. 15za ustawy Covid. Tym samym dla wniosków złożonych począwszy od 1 sierpnia 2023 r. ta ulga już nie ma zastosowania. Analogiczne zmiany obejmą wnioski składane w zakresie składek ZUS (art. 15zb ustawy Covid).

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej

Na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego organy podatkowe były uprawnione do wydawania interpretacji z zachowaniem przedłużonego, 6-cio miesięcznego terminu. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót do 3-miesięcznego terminu na wydanie interpretacji.

Płatności na rachunek spoza „Białej listy”

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego przedłużono czas na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT czynnych, z 7 do 14 dni (art. 15zzn ustawy Covid). Takie zawiadomienie jest niezbędne, aby płatność na rachunek spoza białej listy, stanowiła koszt uzyskania przychodu. 

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje powrót do 7-dniowego terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy.

Certyfikaty rezydencji

Podmioty wypłacające należności kontrahentom zagranicznym niejednokrotnie muszą jako płatnicy pobrać podatek dochodowy za zagranicznego kontrahenta (podatek u źródła). Zastosowanie zwolnienia z poboru podatku u źródła lub preferencyjnej stawki podatku wymaga zwykle spełnienia szeregu warunków, w tym – posiadania certyfikatu rezydencji zagranicznego kontrahenta.

Zgodnie z art. 31ya ustawy Covid, w czasie stanu zagrożenia i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy od odwołania tego stanu, płatnicy są uprawnieni do:

Ceny transferowe

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego przepisy art. 31z1–31z3 ustawy Covid przewidywały:

Kary umowne w kosztach uzyskania przychodów

Z zasady kary umowne i odszkodowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Jednakże z mocy przepisów ustawy Covid kary i odszkodowania z tytułu 

stanowią koszty uzyskania przychodu, jeżeli powstały w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19.Może Cię zainteresować również:
Cienka kapitalizacja – co zmieni się od 1 stycznia 2018 roku?
Z życia Kancelarii – Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga i Fundacja Parasolka
Tarcza antykryzysowa – nowe obostrzenia i zapowiedzi dodatkowego wsparcia

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en