Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Ulga mieszkaniowa. Nowe terminy, nowe możliwości

Ulga mieszkaniowa to zwolnienie z podatku, na które mogą liczyć osoby rozliczające się z podatku PIT. Przysługuje ona tym podatnikom, którzy nabyli całość lub część nieruchomości, a następnie przed upływem 5 lat dokonali jej odpłatnego zbycia, a środki w ten sposób pozyskane przeznaczyli na tzw. własne cele mieszkaniowe.

21 stycznia 2021

Ulga mieszkaniowa to zwolnienie z podatku, na które mogą liczyć osoby rozliczające się z podatku PIT. Przysługuje ona tym podatnikom, którzy nabyli całość lub część nieruchomości, a następnie przed upływem 5 lat dokonali jej odpłatnego zbycia, a środki w ten sposób pozyskane przeznaczyli na tzw. własne cele mieszkaniowe. W ten sposób uzyskane przychody są wolne od podatku dochodowego. W przeciwnym razie podatnik, który kupił lub odziedziczył nieruchomość zobowiązany jest  opodatkować przychód ze takiej sprzedaży podatkiem dochodowym.

Pod koniec ubiegłego roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o czym można przeczytać tutaj: Ulga mieszkaniowa w podatku PIT – przedłużony termin (podatki.gov.pl)

Zgodnie z treścią rozporządzenia termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  został przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., aby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, mogą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe do końca 2021 r.

Dzięki wprowadzonym zmianom, podatnicy uzyskują dodatkowy rok na wydatkowanie przychodu uzyskanego w 2018 r. na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie bowiem z brzmieniem ustawy o PIT w 2018 r., podatnicy którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość. A zatem powinni byli to zrobić do końca 2020 r. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej. Termin na wydatkowanie środków na własne cele został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2019 r., mają czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Utrzymująca się niekorzystna sytuacja gospodarcza w Polce, spowodowana epidemią COVID-19, w wielu przypadkach uniemożliwiła podatnikom wypełnienie warunków zwolnienia z przyczyn od nich niezależnych. Przyjęte rozwiązanie może okazać się szczególnie ważne dla tych, którzy planowali wydatkować środki w 2020 r. ale w związku z sytuacją epidemiczną zmienił się termin transakcji, czy realizacji planowanych na 2020 r. inwestycji. Wprowadzona zmiana będzie korzystna także dla tych podatników, którzy nie planowali korzystać ulgi i zapłacili należny podatek, a w 2021 r. poniosą wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Jak podkreśla minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, przedłużenie terminów to efekt stałego kontaktu i współpracy z obywatelami między innymi za pomocą aplikacji „Głos podatnika.” Aplikacja, która powstała w styczniu 2020 r., jest dostępna na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl.  Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa, aplikacja ma służyć do zbierania pomysłów i opinii, które usprawnią polski system podatkowy tak, aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby obywateli. 

Wsparcie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa działalności Klientów jest nieodłącznym elementem działań podejmowanych przez Kancelarię S&P. Priorytetem jest, aby rozwiązania proponowane przez naszych ekspertów w możliwie najszerszym zakresie minimalizowały obciążenia podatkowe i fiskalne po stronie Klienta. Jednocześnie analizując wszelkie aspekty działalności Klienta pomagamy mu eliminować lub minimalizować zagrożenia na gruncie prawa podatkowego. Jeśli macie Państwo wątpliwości związane z ulgą mieszkaniową lub innymi sprawami podatkowymi – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z ekspertami.Może Cię zainteresować również:
Kara za samowolę budowlaną
Poważne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego
Zmiany w przepisach dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników powracających z urlopu wychowawczego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en