Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

SPECUSTAWA KORONAWIRUSOWA możliwość udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawiania wolności

Obecnie stale powtarza się, że podstawowym sposobem walki z epidemią koronawirusa, jest jak najdalej idąca samoizolacja. Nie można jednak zapomnieć, że nie każda osoba ma możliwość poddania się odosobnieniu w celu przeciwdziałania epidemii – istnieją bowiem instytucje, w których z zasady przebywa duże grono osób. Takimi instytucjami są m.in. więzienia.

6 kwietnia 2020

Obecnie stale powtarza się, że podstawowym sposobem walki z epidemią koronawirusa, jest jak najdalej idąca samoizolacja. Nie można jednak zapomnieć, że nie każda osoba ma możliwość poddania się odosobnieniu w celu przeciwdziałania epidemii – istnieją bowiem instytucje, w których z zasady przebywa duże grono osób. Takimi instytucjami są m.in. więzienia.

Ustawodawca postanowił zapobiec powstawaniu ognisk zachorowań w zakładach karnych – odpowiednie przepisy, które zostały wprowadzone w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, przewidziały możliwość udzielenia osobom skazanym na karę pozbawienia wolności i przebywającym w zakładach karnych przerwy w odbywaniu tej kary, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z tej możliwości:

Przerwy w wykonaniu kary NIE UDZIELA SIĘ:

Zamiast przerwy w udzieleniu kary, możliwe jest zarządzenie jej odbywania przez skazanego w zakładzie leczniczym, jeżeli:

Odbywanie kary w zakładzie leczniczym:Może Cię zainteresować również:
Z życia Kancelarii – I Wieczór Charytatywny
Spółki kapitałowe mogą dochodzić zwrotu PCC od pożyczek z lat 2007 i 2008
Roszczenia odszkodowawcze właściciela nieruchomości z tytułu obniżenia jej wartości w następstwie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en