Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Kolejne usprawnienia w KRS

Weszła w życie kolejna zmiana dotycząca funkcjonowania Rejestru Przedsiębiorców KRS. Zgodnie z brzemieniem nowych przepisów, po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru

22 lipca 2011

Z dniem 13 lipca 2011 roku weszła w życie kolejna zmiana dotycząca funkcjonowania Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z brzemieniem nowych przepisów, po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru – wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851) od 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie kolejne zmiany wprowadzające udogodnienia dla przedsiębiorców. Wśród nich między innymi:
1. usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno w postaci papierowej, jak też elektronicznej;
2. upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru, przez co rozumie się dostęp do wszystkich jego części i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych, a także możliwość samodzielnego pozyskiwania wydruków aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, które także uzyskają moc dokumentów urzędowych;
3. umożliwienie wpisywania do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada.
Istotny w kontekście wejścia w życie nowej regulacji jest fakt, że zgodnie z art. 2, do postępowań rejestrowych wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją.Może Cię zainteresować również:
Rewolucji w postępowaniu cywilnym ciąg dalszy
Pojęcie odbioru dzieła a pojęcie oddania dzieła w aspekcie biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło
Układ ratalny – ZUS idzie przedsiębiorcom na rękę

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en