Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

Compliance

Działając w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, współczesny przedsiębiorca z wyprzedzeniem musi minimalizować ryzyka, które mogą powstać podczas podejmowania większości decyzji związanych z prowadzoną działalnością. Wynika to przede wszystkim ze zwiększającej się z każdym rokiem liczby norm prawnych, z których powstają dla przedsiębiorcy zagrożenia dotkliwymi sankcjami, nie tylko finansowymi, nawet przy jak najlepszych intencjach przedsiębiorcy i stosowanych przez niego zasadach etyki. Nasza Kancelaria oferuje wdrożenie rozwiązań, które pozwolą znacznie zminimalizować ryzyka prawne i zabezpieczyć ciągłość prowadzenia działalności przez naszych Klientów. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest przede wszystkim poprzez przeszkolenie pracowników Klienta oraz kadry menadżerskiej, wypracowanie procedur reakcji na nowelizacje obowiązków prawnych,  a także przygotowanie i skuteczne wdrożenie procedur wewnętrznych, nawet awaryjnych –  w przypadku interwencji organów publicznych.

Audyt działalności przedsiębiorstwa

Jest to mechanizm kontroli przedsiębiorstwa, mający na celu weryfikację działalności na wielu płaszczyznach pod kątem jej zgodności z prawem. Co szczególnie istotne, audyt wewnętrzny jest z pewnością wysoce skutecznym zabezpieczeniem przed przeprowadzeniem audytu zewnętrznego przez organy państwowe.

Praktyka compliance Kancelarii oparta jest na eksperckiej wiedzy zespołu prawników, złożonego ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, a jej interdyscyplinarny charakter pozwala na spełnienie wszystkich wymogów współczesnego compliance. Co wymaga zaznaczenia, procesy compliance u każdego Klienta nadzorowane są zawsze przez prawnika – certyfikowanego compliance oficera, który czuwa nad zachowaniem odpowiednio jednolitych standardów wdrożeniowych lub spójnością raportów poaudytowych.

W ramach usług audytowych skupiamy się przede wszystkim na zgodności w poniższych obszarach:

Kompleksowe wdrożenie procedur compliance u Klienta

Przygotowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów kompleksowy zespół procedur compliance pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszeń oraz minimalizowanie ich skutków w przypadku wystąpienia. Nasi Klienci, dzięki indywidualnie opracowanemu programowi compliance, podnoszą swoją wiarygodność w otoczeniu biznesowym i minimalizują ryzyko stania się obiektem zainteresowania organów państwowych.

W ramach wdrożenia zajmujemy się m.in. stworzeniem:

Ponadto zapewniamy kompleksowe szkolenia pracowników, pomoc we wdrożeniu funkcji Chief Compliance Officera do przedsiębiorstwa oraz reprezentację Klienta przed organami państwowymi w związku z kwestiami dotyczącymi zgodności.

Bieżące wsparcie komórek compliance

Mamy świadomość, że skuteczne wdrożenie polityki compliance to dopiero połowa sukcesu. Kluczowe pozostaje bowiem utrzymywanie przez komórki compliance czy Chief Compliance Officera aktualnego stanu wiedzy w oparciu o informacje o planowanych zmianach prawa, zgłoszonych z odpowiednim wyprzedzeniem. Naszą rolą jest także bieżące wsparcie osób odpowiedzialnych za compliance, dla których przygotowujemy przede wszystkim dedykowane szkolenia ze wszelkich zmian w prawie, które będą miały wpływ na politykę compliance.

Bieżące wsparcie polegać może m.in. na:

Criminal compliance

W związku z planowanym wejściem w życie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz obowiązywaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorcy staną przed obowiązkiem wdrożenia dodatkowych, indywidualnie dopracowanych procedur na wypadek wszczęcia postępowania przeciwko kadrze zarządzającej czy samemu podmiotowi gospodarczemu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria świadczy także usługi w zakresie wdrożenia u Klienta specjalnych procedur, w tym procedur awaryjnych, na wypadek ingerencji organów państwowych. Należy przy tym pamiętać, że zarówno obecnie obowiązujące, jak i planowane przepisy, nie obejmują wyłącznie kar finansowych, których górna granica została istotnie podniesiona, ale również kary i środki zapobiegawcze w postaci zakazu reklamy czy przystępowania do przetargów w ramach zamówień publicznych i pobierania dotacji.

 


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci

Arleta Kuc
radca prawny

+48 61 102 11 01
Hubert Sommerrey
radca prawny / mediator sądowy / partner zarządzający

+48 61 225 48 70
Adam Rajewski
adwokat / doradca podatkowy / of counsel

+48 61 222 51 80

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en