Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Możesz zapomnieć o usługach prawniczych jakie znałeś do tej pory.

Czym się zajmujemy?

Compliance

Działając w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, współczesny przedsiębiorca z wyprzedzeniem musi minimalizować ryzyka, które mogą powstać podczas podejmowania większości decyzji związanych z prowadzoną działalnością. Wynika to przede wszystkim ze zwiększającej się z każdym rokiem liczby norm prawnych, z których powstają dla przedsiębiorcy zagrożenia dotkliwymi sankcjami, nie tylko finansowymi, nawet przy jak najlepszych intencjach przedsiębiorcy […]

Mediacje

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania, korzystając przy tym z pomocy osoby trzeciej – neutralnego mediatora. Postępowanie może zostać zainicjowane przez strony lub może je zaproponować lub zarządzić sąd. Wśród naszych ekspertów znajdują się mediatorzy posiadający bogate doświadczenie, którzy zapewniają […]

Optymalizacja i wsparcie podatkowe

Wsparcie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa działalności Klientów jest nieodłącznym elementem podejmowanych przez nas działań. Naszym priorytetem jest, aby rozwiązania oferowane przez Kancelarię w możliwie najszerszym zakresie minimalizowały obciążenia podatkowe i fiskalne po stronie Klienta. Jednocześnie analizując wszelkie aspekty działalności Klienta pomagamy mu eliminować lub minimalizować zagrożenia na gruncie prawa podatkowego. Konsekwencje podatkowe realizowanych przedsięwzięć i […]

Optymalizacja zatrudnienia i procesów kadrowych

Optymalizacja zatrudnienia i procesów kadrowych w przedsiębiorstwie umożliwia efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników i obniżenie kosztów zatrudnienia. Jest wiele sposobów na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw pracowniczych i związanych ze strukturą zatrudnienia. Dzięki temu są wstanie zaproponować rozwiązania najlepiej dopasowane do charakteru Twojego przedsiębiorstwa. Doradztwo w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą Ważnym […]

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe, które zastąpiły dotychczasowe przepisy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Nowe przepisy wprowadzają szereg procedur mających na celu oddłużenie podmiotów (procedury restrukturyzacyjne). Czasami jednak nie da się uniknąć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, czy też konsumenta. Specjaliści z naszej Kancelarii doradzą, które z postępowań […]

RODO – Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku przepisy regulujące zasady ochrony danych osobowych ulegną diametralnej zmianie. Odtwórcza implementacja regulacji prawnych nie będzie już wystarczająca. Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na przedsiębiorców nałożone zostaną nowe obowiązki. Będą oni zmuszeni zaangażować się w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do profilu prowadzonej działalności. Kary […]

Sprawy karne gospodarcze

Sommerrey & Partners świadczy usługi prawne związane z problematyką prawa karnego gospodarczego (tzw. „white collar crimes”), połączone z doradztwem w dziedzinie zapobiegania i wykrywania nadużyć w ramach podmiotów gospodarczych oraz analizą zagrożeń prawnokarnych dotyczących transakcji. Co wyróżnia zespół S&P?  Uczestniczymy osobiście we wszelkich czynnościach procesowych. Nie pozwolimy, aby postępowanie toczyło się bez naszego udziału. Mamy dzięki […]

Sprawy korporacyjne

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw jest jedną z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawników i stałych partnerów, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę każdego przedsiębiorstwa. Świadczone przez nas usługi w zakresie spraw korporacyjnych obejmują wszelkie aspekty prowadzenia biznesu. W tym przede wszystkim: Rejestracja spółek Eksperci z zakresu prawa handlowego w ramach obsługi korporacyjnej pomogą założyć nową […]

Sprawy rodzinne

Zakres spraw rodzinnych, którymi zajmujemy się na co dzień jest dość szeroki. Do tej kategorii usług przypisujemy nie tylko kwestie związane z małżeństwem i rodzicielstwem, ale także procedury spadkowe. Wielokrotnie już prowadziliśmy tego typu postępowania i zdajemy sobie sprawę z tego, że wymagają one nie tylko przygotowania merytorycznego, ale także zrozumienia i wsparcia naszych Klientów. […]

Sukcesja przedsiębiorstw

Sukcesja przedsiębiorstw wymaga szczegółowego zaplanowania i rzetelnego przeprowadzenia. Jest to proces długotrwały, czasem nawet wieloletni. Z uwagi na naszą specjalizację w zakresie obsługi firm rodzinnych, wiele czasu poświęcamy tej tematyce. Kadra wykwalifikowanych specjalistów zapewnia płynne przeprowadzenie procesu przekazania przedsiębiorstwa następcom. W procesie sukcesji najważniejsze jest przygotowanie fundamentów prawnych i wybór rozwiązania najbardziej dopasowanego pod względem strategii […]

Własność intelektualna

Własność intelektualna jest nową wartością, która pojawiła się wraz z rozwojem przedsiębiorstw. Niejednokrotnie to właśnie ona stanowi najcenniejszy składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Co więcej, odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną pociąga za sobą wiele korzystnych skutków podatkowych. Warto wiedzieć jak skutecznie chronić i zarządzać wartościami niematerialnymi swojego przedsiębiorstwa. Ochrona znaków towarowych, logo, marki. Znak towarowy jest elementem wyróżniającym przedsiębiorstwo. […]

Zobowiązania

Prawo zobowiązań jest bardzo szerokie i dość skomplikowane – szczególnie przy rozbudowanych konstrukcjach umownych. Jedną ze specjalności naszej Kancelarii są właśnie kwestie związane z umowami. Wspieramy naszych klientów już od pierwszych planów, poprzez negocjowanie warunków umów, ich zabezpieczaniu, aż po dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Audyty / weryfikacja umów Przedsiębiorcy nie zawsze przywiązują […]

Publikacje

RODO

czyli ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Celem publikacji jest przekazanie:

  • jakie zmiany wprowadza rozporządzenie RODO
  • czym są i jakie są zasady przetwarzania danych osobowych
  • jakie są obowiązki Administratora Danych Osobowych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en