Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

RODO – Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku przepisy regulujące zasady ochrony danych osobowych ulegną diametralnej zmianie. Odtwórcza implementacja regulacji prawnych nie będzie już wystarczająca. Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na przedsiębiorców nałożone zostaną nowe obowiązki. Będą oni zmuszeni zaangażować się w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do profilu prowadzonej działalności. Kary za uchybienia w obowiązkach mogą sięgać nawet 20 milionów euro lub 4% rocznego, światowego obrotu!

RODO wymaga, aby przedsiębiorcy, w wyznaczonych prawem granicach, sami określali charakter posiadanych danych osobowych oraz ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także aby wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia.


Co warto wiedzieć o nowych przepisach RODO?

Przeczytaj artykuł


Czy Twoja firma jest w pełni dostosowana do wymagań RODO?

Wypełnij ankietę i sprawdź przygotowanie Twojej firmy do wymogów nakładanych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Przejdź do Quizu


Zapraszamy do współpracy – wraz z naszymi specjalistami pomożemy Państwu przejść przez proces dostosowania Państwa organizacji do nowych regulacji prawnych.

AUDYT WEWNĘTRZNY

W ramach świadczonych przez nas usług analizujemy sytuację przetwarzania danych osobowych u Klienta, wskazujemy na ewentualną konieczność zmian. Audytorów interesują następujące zagadnienia:

Należy również ustalić jaki jest stan zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych. W ramach badania organizacji sporządzana jest lista kontrolna, na podstawie której przygotowywany jest finalnie raport z wyników audytu z zaleceniami co do dalszych działań.

STWORZENIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Kolejnym etapem jest zaproponowanie i wdrożenie systemów bezpieczeństwa. W zależności od sytuacji będzie to albo kwestia dopracowania i udoskonalenia istniejących rozwiązań, albo stworzenie systemu od podstaw.

W ramach planowanego systemy wprowadzić należy zabezpieczenia z podziałem na 3 kategorie:

Fizyczne –zabezpieczenie wszystkich dokumentów, w których zawarte są dane osobowe np. poprzez wydzielenie osobnych pomieszczeń o ograniczonym dostępie, zaopatrzenie upoważnionych osób w klucze/karty, dzięki którym będą uzyskiwały dostęp do gromadzonych danych, objęcie obiektów, w których będą gromadzone dane osobowe monitoringiem, etc.

Organizacyjne – opracowanie i wdrożenie procedur oraz regulaminów pozwalających na zabezpieczenie danych osobowych, przeprowadzenie szkoleń zaznajamiających pracowników z zasadami ochrony danych osobowych, etc.

Techniczne – wdrożenie zabezpieczeń na poziomie korzystania z komputerów, tabletów, telefonów służbowych oraz każdego urządzenia czy nośnika, na którym znajdować się mają dane osobowe. Odpowiednie zorganizowanie sieci komputerowej i zabezpieczenie dostępu do niej, uregulowanie kwestii wykonywania kopii bezpieczeństwa, polityki haseł, etc.

OPRACOWANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji. Konieczne będzie przygotowanie dostosowanych do organizacji Klienta następujących dokumentów:

SZKOLENIA DLA PERSONELU, OCENA WDROŻENIA

W ramach realizowanego zlecenia przeprowadzamy niezbędne szkolenia dla wszystkich osób w ramach organizacji, które będą miały kontakt z przetwarzaniem danych osobowych.

Podsumujemy też wykonaną pracę przekazując raport z wdrożenia przygotowanego dla Klienta systemu bezpieczeństwa danych osobowych.

W okresie bezpośrednio po wdrożeniu służyć będziemy wsparciem w zakresie realizowania przyjętych polityk bezpieczeństwa.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci

Hubert Sommerrey
radca prawny / mediator sądowy / partner zarządzający

+48 61 225 48 70

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en