Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

Zobowiązania

Prawo zobowiązań jest bardzo szerokie i dość skomplikowane – szczególnie przy rozbudowanych konstrukcjach umownych. Jedną ze specjalności naszej Kancelarii są właśnie kwestie związane z umowami. Wspieramy naszych klientów już od pierwszych planów, poprzez negocjowanie warunków umów, ich zabezpieczaniu, aż po dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Audyty / weryfikacja umów

Przedsiębiorcy nie zawsze przywiązują należną uwagę do precyzyjnego formułowania zobowiązań umownych. Powstają wtedy zapisy, które nie są skuteczne, nie można ich egzekwować albo wręcz są niezgodne z prawem. Nasi specjaliści wykonują audyty umów, jakie Klient zawiera i zawierał w przeszłości. Dzięki temu, np. poprzez aneksy, można zmodyfikować treść wcześniej zawartej umowy tak, aby spełniała wszystkie wymagania i zawierała korzystne zapisy. Odpowiednio wczesne wykrycie ryzyk pozwoli na zapobiegnięcie negatywnym konsekwencjom w przyszłości.

Konstruowanie i negocjowanie zapisów umownych

Prawnicy naszej Kancelarii wspierają Klienta już od samego początku rozmów z kontrahentami. Konstruujemy wstępne umowy i negocjujemy ich warunki tak, aby zapewnić jak najlepszą ochronę interesów Klienta i jednocześnie nie zrazić kontrahenta. Konstruowane przez nas umowy – najmu, zlecenia, inwestycyjne i inne – cechują się precyzją i brakiem tzw. blankietowych zapisów, które bardzo często pojawiają się w nieprawidłowo zredagowanych umowach. Przygotowujemy także Ogólne Warunki Umów, czy też umowy ramowe.

Zabezpieczanie umów

Ustanowienie zabezpieczenia zmniejsza ryzyko, że druga strona nie będzie się wywiązywać z postanowień umowy. Istnieje wiele sposobów zabezpieczania umów, zaczynając od najbardziej podstawowych jak odsetki, czy kara umowna,  poprzez bardziej złożone jak np. weksle, hipoteki, gwarancje bankowe, zastawy, akredytywy. Doradzimy naszym Klientom najlepsze rozwiązanie, dopasowane do charakteru umowy, które pozwoli w jak największym stopniu zabezpieczyć wykonanie umowy.

Dochodzenie roszczeń

Transakcje z klientami zawsze obarczone są ryzykiem. Jak zabezpieczyć swoje prawa? Co zrobić, kiedy kontrahent nie ureguluje należności lub nie wykona innego zobowiązania? Nasi prawnicy znają odpowiedzi na te pytania. Windykacja ma na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika w jak najkrótszym czasie przy wykorzystaniu narzędzi dobranych odpowiednio do charakteru wierzytelności. Prowadzimy sprawy egzekucyjne – od zabiegów profilaktycznych (w tym: konstruowanie umów i ich zabezpieczanie), poprzez tzw. „miękką windykację”, postępowanie sądowe aż po egzekucję komorniczą. W niektórych przypadkach wspieramy klientów w zakresie restrukturyzacji zobowiązania lub też pośredniczymy w obrocie wierzytelnościami.

Reprezentacja

Działając jako pełnomocnicy, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, urzędami, instytucjami, czy komornikami. Naszym celem jest jak najbardziej odciążyć Klienta od bieżących spraw związanych z kwestiami prawnymi. Aktywnie współpracujemy z komornikami, m.in. uczestnicząc w wykonywanych przez nich czynnościach, podejmujemy działania związane z poszukiwaniem majątku. Na każdym etapie ściśle współpracujemy z Klientem i informujemy go  o postępach.

Postępowania sądowe

Czasami nie da się zakończyć sporów na drodze pozasądowej. Jeszcze przed zainicjowaniem procesu należy dobrze zastanowić się nad ewentualnymi jego scenariuszami, czy konsekwencjami. W przypadku konieczności przeprowadzenia procesu sądowego, nasi Prawnicy wspierają Klientów – przygotowujemy się do procesu analizując możliwy jego przebieg – z uwzględnieniem zagrożeń ze strony przeciwnej, gromadząc dostępny materiał dowodowy, przygotowując pisma procesowe i uczestnicząc w rozprawach obok naszych Klientów.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en