Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe, które zastąpiły dotychczasowe przepisy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Nowe przepisy wprowadzają szereg procedur mających na celu oddłużenie podmiotów (procedury restrukturyzacyjne). Czasami jednak nie da się uniknąć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, czy też konsumenta. Specjaliści z naszej Kancelarii doradzą, które z postępowań będzie z punktu widzenia Klienta najbardziej korzystne, a następnie przeprowadzą go przez cały proces od początku do końca.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który jeszcze spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowane.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który nie spełnia ciążących na nim zobowiązań, prowadzone są już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, jednakże możliwe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo stali się już niewypłacalni. Zawarcie układu z wierzycielami możliwe jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowania sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rygorystyczne spośród postępowań restrukturyzacyjnych. Jest bardzo podobne do dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jednakże z tą różnicą, iż nie powoduje ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, natomiast przyjęcie układu następuje na samym końcu, już po wykonaniu czynności sanacyjnych.

Upadłość spółek

W przypadku, kiedy przedsiębiorca utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych, lub też gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku (przez okres 24 miesięcy), powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Procedura ta jest mocno sformalizowana i zawsze prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, dlatego w pierwszej kolejności warto rozważyć możliwość przeprowadzenia jednego z wyżej opisanych postępowań restrukturyzacyjnych.

Upadłość konsumencka

Konsumenci – czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – mogą wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku niewypłacalności. Stosowny wniosek złożyć może zarówno sam konsument, ale także jego wierzyciel (przy spełnieniu określonych warunków). Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie (umorzenie długów) oraz windykacja należności (spłata wierzycieli). Należy przy tym pamiętać, że jeśli dana osoba doprowadziła się do stanu niewypłacalności umyślnie lub przez rażące niedbalstwo, to nie może ubiegać się o ogłoszenie upadłości.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci

Hubert Sommerrey
radca prawny / mediator sądowy / partner zarządzający

+48 61 225 48 70
Remigiusz Pytlik
doradca podatkowy / adwokat

+48 61 222 51 80

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en