Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

Optymalizacja zatrudnienia i procesów kadrowych

Optymalizacja zatrudnienia i procesów kadrowych w przedsiębiorstwie umożliwia efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników i obniżenie kosztów zatrudnienia. Jest wiele sposobów na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw pracowniczych i związanych ze strukturą zatrudnienia. Dzięki temu są wstanie zaproponować rozwiązania najlepiej dopasowane do charakteru Twojego przedsiębiorstwa.

Doradztwo w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą

Ważnym aspektem optymalizacji zatrudnienia jest efektywne zarządzanie dokumentacją pracowniczą oraz kadrami. Przeprowadzimy audyt dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, akt osobowych i regulaminów. Zweryfikujemy je pod kątem prawidłowości prowadzenia i zgodności z wymogami formalnymi. W razie potrzeby dopasujemy je do aktualnego stanu prawnego.

Zapewniamy niezbędne wsparcie w sprawach tworzenia opisów stanowisk. Jeżeli stanowiska w Twoim przedsiębiorstwie są już opisane, przeprowadzimy ich audyt i dostosujemy je do wymagań prawnych. Ponadto, nasi eksperci stworzą odpowiednie procedury i dokumentację dotyczącą danych osobowych pracowników.

Doradztwo w zarządzaniu kadrami

Efektywne zarządzanie kadrami prowadzi do znacznie efektywniejszego wykorzystania potencjału Twoich pracowników. Istnieje wiele możliwości aktywizacji pracowników i lepszego spożytkowania ich umiejętności. Nasi specjaliści zaprojektują kompleksowe rozwiązania i procedury w zakresie szkoleń pracowniczych. Przygotujemy regulaminy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, niezbędną dokumentację, systemy analiz potrzeb szkoleniowych, a także audyt poszkoleniowy.

Doceniany i zadowolony pracownik jest znacznie bardziej wydajny. Zaproponujemy dopasowane do charakteru i możliwości Twojego biznesu systemy premiowe oraz systemy wynagradzania, aby zwiększyć poziom zadowolenia Twoich pracowników, a tym samym jakość ich pracy.

Tworzenie polityk i regulaminów przedsiębiorstwa

Zastanawiasz się nad kupnem samochodu do firmy? A może chcesz rozbudować już istniejącą flotę? Stworzymy specjalnie dla Ciebie politykę flotową i regulaminy korzystania z pojazdów służbowych i prywatnym – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych. Nasi eksperci skonstruują umowy o zakazie konkurencji, które zabezpieczą i ochronią Twoje interesy – jako pracodawcy. Wprowadzimy procedury antymobbingowe oraz kodeksy etyki firmowej, które jasno określą obowiązujące zasady i przyczynią się do wzrostu świadomości praw i obowiązków Twoich pracowników.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Optymalizacja zatrudnienia przekłada się istotnie na wysokość ponoszonych kosztów. Właściwe dobrane i skonstruowane rozwiązania w zakresie organizacji czasu pracy w Twoim przedsiębiorstwie pozwolą w pełni efektywnie wykorzystać czas pracy zatrudnionych osób i zminimalizują ryzyko wystąpienia nadgodzin lub ograniczą ich ilość.

Jeżeli wypłacasz swoim pracownikom świadczenia w formie rzeczowej lub pieniężnej, nasi specjaliści doradzą Ci w kwestiach opodatkowania i ozusowania tych świadczeń. Dzięki temu będą one mniej uciążliwe finansowo.

Agencje pracy tymczasowej

Bardzo popularną formą zatrudnienia jest zatrudnianie pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i koordynacji procesów związanych z tą formą zatrudnienia. Działalność agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Nasi specjaliści zapewnią wsparcie agencjom pracy tymczasowej już na etapie procesu rejestracji, a także zaprojektują rozwiązania i mechanizmy współpracy agencji z przyszłymi kontrahentami oraz pracownikami tymczasowymi. Przygotowujemy również dokumentację pozwalającą wdrożyć zaproponowane przez nas rozwiązania.

Duża liczba zatrudnianych przez agencje pracowników tymczasowych oraz mnogość regulacji prawnych z tym związanych, a także ich częste zmiany, mogą powodować problemy w funkcjonowaniu agencji. Nasi specjaliści zapewnią bieżące wsparcie w ich rozwiązywaniu oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości, jakie mogą się pojawić w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Niezależnie od licznych zalet tego rozwiązania, zatrudnienie obywateli innych państw, w szczególności spoza Unii Europejskiej, jest dużo bardziej skomplikowane niż zatrudnienie obywateli polskich i wymaga znajomości przepisów, regulujących nie tylko zasady powierzania pracy cudzoziemcowi, ale też dopuszczalność jego pobytu w Polsce. Należy bowiem pamiętać, że powierzanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski co do zasady stanowi wykroczenie.

Zamierzasz zatrudnić cudzoziemca? Nasi specjaliści pomogą Ci ustalić, czy możesz to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami, co należy sprawdzić zanim podejmiesz decyzję i jakich dokumentów będziesz potrzebował. Zapewniamy również wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń i oświadczeń, niezbędnych do zgodnego z prawem zatrudnienia cudzoziemca.

Możemy zrobić dla Ciebie o wiele więcej. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje wątpliwości. Na pewno znajdziemy rozwiązanie.

 


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en