Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Co nowego w CEIDG?

Zmiany w CEIDG z jednej strony mają ułatwić korzystanie z systemu, a z drugiej zwiększyć wiarygodność danych w nim zawartych. Jakie to zmiany? Postaram się krótko omówić najistotniejsze z nich.

7 lipca 2016

Od 19 maja obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzają one szereg zmian w działaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Mają one z jednej strony ułatwić korzystanie z systemu, a z drugiej zwiększyć wiarygodność danych w nim zawartych. Jakie to zmiany? Postaram się krótko omówić najistotniejsze z nich.

Zanim o zmianach

W pierwszej kolejności przypominam, że CEIDG jest rejestrem mającym ewidencjonować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Wcześniej funkcję tę pełniły ewidencje gminne, a od 1 lipca 2011 roku wszystkie dane z gminnych rejestrów zostały przeniesione do CEIDG. Co ważne, rejestr ten działa w systemie teleinformatycznym (jest dostępny dla każdego, przez internet), a wpis do niego odbywa się bezpłatnie. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy zatem do informacji o zmianach w CEIDG obowiązujących od 19 maja 2016 roku.

Przedsiębiorcy będą mieli łatwiej

Nowelizacja wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z CEIDG.

Wprowadzono, na przykład, możliwość „rezygnacji” z dokonania wpisu w rejestrze, jeśli przedsiębiorca nie rozpocznie prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczono także liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Trzeba także wymienić wprowadzenie pełnej obsługi na zasadzie jednego okienka w ramach CEIDG, dzięki czemu przedsiębiorcy unikną dodatkowych odwiedzin w ZUS. Oczywiście skorzystanie z tej funkcjonalności jest zupełnie dowolne, więc w przypadku np. zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS (przedsiębiorcy czy też członków rodziny), to od woli przedsiębiorcy zależy czy zrobi to poprzez CEIDG, czy woli jednak udać się do ZUS osobiście.

Tytuł prawny do lokalu

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego (np. umowy najmu) do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Chodzi tutaj o dane dotyczące adresu zamieszkania, głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc (jeśli przedsiębiorca takie wskazuje) oraz adresu do doręczeń.

Co ważne, przedsiębiorca nie ma obowiązku załączać  dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości do wniosku o wpis. Jednak jeśli właściwy organ dowie się o braku tytułu prawnego, wystąpi do przedsiębiorcy z wezwaniem do przedłożenia takiego tytułu lub zmiany wpisu w CEIDG w stosownym zakresie. Termin na realizację takiego wezwania wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Konsekwencją braku reakcji na wezwanie jest wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru w trybie decyzji administracyjnej.

Automatyczne wykreślanie z CEIDG

Nowelizacja przepisów wprowadza mechanizm automatycznego sprostowania i wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z CEIDG. Nie będzie to przeprowadzane – jak dotychczas – w ramach decyzji administracyjnej, ale jako czynność materialno-techniczna. Automatyczne wykreślenie nastąpi na przykład z upływem 24 miesięcy od momentu zawieszenia działalności (w przypadku braku wniosku o wznowienie jej wykonywania). Podobnie wyglądać będzie sytuacja przedsiębiorców, którzy w ciągu 2 lat od wejścia w życie przepisów (czyli do 19 maja 2018 roku) nie uzupełnią swoich wpisów o numery PESEL.

Więcej danych kontaktowych w CEIDG

Nowelizacja rozszerza zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG o numer telefonu (przedsiębiorca może decydować o jego ujawnieniu) oraz dodatkowe informacje związane z upadłością i postępowaniem restrukturyzacyjnym. Katalog danych kontaktowych zawiera także adres poczty elektronicznej, czy strony internetowej – jeśli zostaną zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG. Ponownie podkreślam, że ujawnienie tych danych będzie należało do decyzji przedsiębiorcy. Bez jego zgody np. numer tel7efonu nie będzie widoczny we wpisie dla każdego, ale jego dodanie umożliwi kontakt z administracją.

 

Oczywiście nie są wszystkie zmiany, jakie wprowadzono do CEIDG. Pełen spis zmian znajduje się bezpośrednio w tekście ustawy nowelizującej albo na stronie internetowej CEIDG.Może Cię zainteresować również:
Kolejna wygrana frankowiczów przed TSUE
ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI – rząd wprowadza nowe obostrzenia
Z życia Kancelarii – II Wieczór Charytatywny

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en