Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Od 1 stycznia 2019 roku możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez PIT szybciej niż po upływie 5 lat

Do tej pory osoby, które nabyły nieruchomość lub jej części w drodze spadkobrania, aby móc sprzedać odziedziczoną nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, musiały liczyć się z koniecznością zapłaty PIT.
Od nowego roku ten przepis ulegnie zmianie.

8 grudnia 2018

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części (a także udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy prawa wieczystego użytkowania gruntów) przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości, zbywający zobowiązany był do zapłaty podatku dochodowego. Przepis ten był szczególnie niekorzystny dla osób, które nabyły nieruchomość lub jej części w drodze spadkobrania. Oznaczało to bowiem, że aby móc sprzedać odziedziczoną nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, spadkobierca musiał liczyć się z koniecznością zapłaty PIT.

Sytuacja ta ulegnie zmianie z początkiem 2019 roku. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy o PIT, z dniem 01 stycznia 2019 roku wejdzie w życie dodany do art. 10 ustawy o PIT ust. 5, zgodnie z którym 5-letni okres przed którym odpłatne zbycie nieruchomości wiąże się z obowiązkiem zapłaty PIT przez spadkobiercę będzie liczony od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę, (a nie jak do tej pory przez spadkobiercę). Jeżeli zatem spadkobierca odziedziczył nieruchomość, którą zmarły nabył wcześniej niż przez 5 laty przed śmiercią, spadkobierca może ją sprzedać bez konieczności zapłaty PIT. Jeżeli natomiast spadkodawca nabył nieruchomość w okresie krótszym niż 5 lat przed śmiercią, okres ten minie odpowiednio później i winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zmarły nabył przedmiotową nieruchomość.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w CRBR
ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI – rząd wprowadza nowe obostrzenia
Spółki kapitałowe mogą dochodzić zwrotu PCC od pożyczek z lat 2007 i 2008

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en