Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Podatek od czynności cywilnoprawnych – stawka sankcyjna

Zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, iż z upływem tego okresu podatnik, który nie zapłacił w przeszłości podatku może, powołując się na zarzut przedawnienia, uniknąć konieczności jego zapłaty.

23 lutego 2015

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, iż z upływem tego okresu podatnik, który nie zapłacił w przeszłości podatku może, powołując się na zarzut przedawnienia, uniknąć konieczności jego zapłaty.

Wyjątek – stawka sankcyjna

Warto pamiętać, iż ustawa z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera przepis, który tak formułuje moment powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC), że konieczność jego zapłaty może trwać nawet po upływie okresu 5 lat, o którym mowa w przepisach Ordynacji podatkowej.

Art. 7 ust. 5 ustawy o PCC przewiduje sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20% w przypadku, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

  1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od czynności cywilnoprawnych nie został zapłacony;
  2. biorący pożyczkę, (o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o PCC), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podsumowując…

Jeżeli podatnik:

wówczas mamy do czynienia z powtórnym powstaniem obowiązku podatkowego wg sankcyjnej stawki podatku 20% wraz z odsetkami liczonymi od dnia powołania się na przedmiotową czynność cywilnoprawną (patrz m.in.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 lutego 2014 r. I SA/Kr 1912/13)

 

 Może Cię zainteresować również:
Uchwała w sprawie odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Cienka kapitalizacja – co zmieni się od 1 stycznia 2018 roku?
Nowelizacja Kodeksu pracy – zasady wprowadzenia pracy zdalnej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en