Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową możliwe od 1 lipca 2011 r.

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, które wprowadzają możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego – zarówno kapitałowe, jak i osobowe.

1 lipca 2011

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców („Ustawa”), które wprowadzają możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego – zarówno kapitałowe, jak i osobowe.  Przekształcenie spółdzielni będzie następowało w trybie zbliżonym do procesu przekształcenia spółek handlowych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Aby dokonać przekształcenia, walne zgromadzenie członków spółdzielni powinno podjąć uchwałę wszczynającą proces przekształcenia. Uchwała taka powinna zostać podjęta większością 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

Przepisy Ustawy przewidują, że spółce handlowej, w którą zostanie przekształcona spółdzielnia pracy, będą co do zasady przysługiwały wszelkie prawa i obowiązki spółdzielni. Ponadto, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, spółka kapitałowa związana w wyniku przekształcenia spółdzielni pracy wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółdzielni pracy.

Znaczenie nowej regulacji prawnej dla członków spółdzielni pracy będzie polegało przede wszystkim na tym, że począwszy od dnia 1 lipca 2011 r. członkowie spółdzielni pracy będą mieli możliwość dokonania zmiany formy prawnej spółdzielni w jedną ze spółek
handlowych, w tym w szczególności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną i to bez konieczności stawiania spółdzielni w stan likwidacji, a więc przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości istnienia podmiotu gospodarczego oraz przejęciu całokształtu praw, obowiązków, a często także wieloletniego dorobku i renomy spółdzielni pracy. Ponadto, spółdzielnie pracy, po przekształceniu w spółki kapitałowe, uzyskają znacznie szersze niż obecnie możliwości pozyskania inwestorów zewnętrznych.



Może Cię zainteresować również:
E-doręczenia w procedurze cywilnej
Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej bądź postępowanie restrukturyzacyjne/upadłościowe mają wpływ na możliwość ubiegania się o subwencję?
Zatrzymanie prawa jazdy

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en