Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Jednolity Plik Kontrolny czyli zmiany w podatkach od 2018 roku

Rok 2018 jest rokiem zmian w podatkach. Z dniem 1 stycznia prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT w postaci JPK_VAT stanie się obowiązkiem dla mikroprzedsiębiorców, a od dnia 1 lipca każde przedsiębiorstwo, na wezwanie organu podatkowego, będzie zobowiązane do przedłożenia elektronicznych ksiąg podatkowych.

24 listopada 2017

Rok 2018 jest rokiem zmian w podatkach. Z dniem 1 stycznia prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT w postaci JPK_VAT stanie się obowiązkiem dla mikroprzedsiębiorców, a od dnia 1 lipca każde przedsiębiorstwo, na wezwanie organu podatkowego, będzie zobowiązane do przedłożenia elektronicznych ksiąg podatkowych.

 

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych zawartych w księgach podatkowych danego przedsiębiorstwa w postaci elektronicznej, utworzony w ściśle określonym formacie pliku (XML). Jednym ze sposobów złożenia JPK jest przesłanie go w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów.

JPK obejmuje siedem struktur:

Od dnia 1 lipca 2018 roku, na żądanie organu podatkowego, dane przedsiębiorstwo będzie miało obowiązek przekazania struktur JPK (za wyjątkiem  JPK_VAT, który składany jest w każdym miesiącu bez wezwania organu) w formie elektronicznej. Żądanie przekazania Jednolitych Plików Kontrolnych może zostać wystosowane  do każdego rodzaju przedsiębiorstw –  mikro, małych, średnich i dużych.

 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych mają obowiązek przekazywania informacji o ewidencji w formie JPK_VAT co miesiąc – bez wezwania organu podatkowego. Stanowi o tym art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Na plik JPK_VAT zawiera się ewidencja zakupów i sprzedaży VAT za dany okres czasu,  dotycząca konkretnego przedsiębiorstwa. JPK_VAT wysyłany jest bezpośrednio do Ministra Finansów, skąd zostanie przekazany do właściwego Urzędu. Należy to uczynić do 25. dnia każdego miesiąca, a JPK_VAT ma dotyczyć miesiąca poprzedniego. Obowiązek comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT obejmuje także przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie.

Mikroprzedsiębiorstwa są ostatnim rodzajem przedsiębiorstw, w stosunku do których wprowadzony zostaje JPK_VAT. Małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane są do jego wysyłania od dnia 1 stycznia 2017 roku, a duże od dnia 1 lipca 2016 roku.

Niewypełnienie obowiązku

W przypadku, gdy przedsiębiorca odmówi przesłania JPK bądź też, gdy w JPK znajdzie się błąd, który nie zostanie skorygowany przez przedsiębiorcę, właściwy Urząd uprawniony jest do nałożenia kary grzywny, której wysokość uzależniona jest od kwalifikacji prawnej czynu. Kara grzywny za niezłożenie w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej, może zostać wymierzona w wysokości do 120 stawek dziennych (art. 80 §1 kodeksu karnego skarbowego).

Korzyści wynikające z JPK

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu przede wszystkim usprawnienie przeprowadzenia kontroli podatkowej, a także zminimalizowanie kosztów z nią związanych. Ponadto, JPK ma za zadanie ułatwić przeprowadzenie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach. Warto już dziś szczegółowo zapoznać się ze zmianami wynikającymi z obowiązywania JPK tak, aby gdy zajdzie taka potrzeba, prawidłowo przedłożyć elektroniczne księgi podatkowe bez narażenia się na sankcje.

 

Powyżej opisane zmiany, a także sporo innych, w tym dość rewolucyjny „split payment” będzie przedmiotem organizowanego przez nas szkolenia, które zaplanowane jest na dzień 30 listopada 2017 r. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawach podatkowych (VAT, CIT, PIT), które wejdą w życie w trakcie 2018 roku.

Szczegółowy program szkolenia oraz informacje o prowadzącym znajdą Państwo tutaj.  

Rejestracji na szkolenie można dokonać przez formularz znajdujący się na stronie internetowej klikając tutaj.Może Cię zainteresować również:
Projekt zmiany ustawowej zwalniający przedsiębiorców z obowiązku przechowywania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Mediacja w sprawach cywilnych
Tarcza antykryzysowa – nowe obostrzenia i zapowiedzi dodatkowego wsparcia

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en