Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Użytkownik wieczysty, który w wyznaczonym terminie nie zagospodaruje działki będzie ponosił dodatkowe opłaty

Niedotrzymanie zakreślonego w umowie przekazania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy wiąże się z ryzykiem nałożeniem dodatkowej rocznej opłaty.

7 września 2011

Niedotrzymanie zakreślonego w umowie przekazania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy wiąże się z ryzykiem nałożeniem dodatkowej rocznej opłaty, która w początkowym okresi wynieśc może nawet 10% wartości nieruchomości. Dodatkowe opłaty nie dotyczą większości użytkowników wieczystych, którzy zawierali umowy przed 1998 roku, gdyż stare umowy i decyzje administracyjne nie zawierały terminów zabudowy. Przed opłatami można się bronić. Zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku termin zagospodarowania działki  może zostać przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego.Może Cię zainteresować również:
Odpowiedzialność prokurenta za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 373 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
Ograniczenie zatorów płatniczych – nowe regulacje już od 2020 roku
Prawo własności przemysłowej – rewolucyjne zmiany

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en