Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

E–Składka czyli zmiany w płatnościach do ZUS od 1 stycznia 2018 roku

Dotychczas, ponad 6,9 miliona płatników dokonywało wpłat na wspólne dla wszystkich numery rachunków bankowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 stycznia 2018 roku, wprowadzony został program e-Składka, a każdy płatnik otrzymał indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), na który od tej pory zobowiązany jest uiszczać jedną opłatę składkową, która następnie rozdysponowana jest na poszczególne fundusze.

4 stycznia 2018

Dotychczas, ponad 6,9 miliona płatników dokonywało wpłat na wspólne dla wszystkich numery rachunków bankowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 stycznia 2018 roku, wprowadzony został program e-Składka, a każdy płatnik otrzymał indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), na który od tej pory zobowiązany jest uiszczać jedną opłatę składkową, która następnie rozdysponowana jest na poszczególne fundusze.

 

Jeden przelew, cztery składki

Za sprawą indywidualnego numeru rachunku składkowego, płatnicy od 1 stycznia 2018 roku jednym przelewem opłacają składki na poczet:

Do dnia 1 stycznia 2018 roku, w celu uiszczenia opłaty, każdy płatnik musiał wykonać  trzy lub cztery oddzielne przelewy.  Po zmianach, nie tylko liczba ta została zredukowana do jednego, ale także, cały proces płatności został ułatwiony. Dokonując wpłaty na NRS, płatnik nie musi dokonywać szeregu czynności mających na celu jego identyfikację poprzez podanie np. numeru NIP, REGON, numeru deklaracji, miesiąca i roku, za które opłacane są składki, jak to miało miejsce dotychczas.

Zmienił się również sposób wykonywania płatności oraz ich rozliczania. Od 1 stycznia 2018 r., opłatę składkową opłaca się za pomocą zwykłego przelewu krajowego. Każda wpłata na konto zostaje rozdysponowana na odpowiednie fundusze bezpośrednio przez ZUS. Podstawę rozlokowania środków ze składki w dalszym ciągu stanowi ostatnia deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA.

 

Indywidualny numer rachunku składkowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się poinformować każdego przedsiębiorcę o jego indywidualnym numerze rachunku składkowego za pośrednictwem Poczty Polskiej w drodze listu poleconego w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 roku. Nowi płatnicy informację o NRS dostali niezwłocznie po założeniu konta płatnika składek, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

NRS składa się z 26 cyfr, z czego dziesięć ostatnich stanowi numer NIP danego przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik jest identyfikowany tylko i wyłącznie po numerze indywidualnego numeru rachunku składkowego, a dotychczasowe rachunki bankowe, na które dotychczas uiszczane były opłaty za składki, przestały być aktywne z końcem ubiegłego roku.

Program e-Składka obejmuje również płatników zagranicznych. NRS został im doręczony na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcom krajowym.

 

Pole do nadużyć

Wraz z wprowadzeniem NRS pojawiło się niebezpieczeństwo związane z podszywaniem się różnych podmiotów pod ZUS w celu wyłudzenia pieniędzy.

Do największej ilości oszustw doszło najprawdopodobniej już na etapie informowania płatników o ich indywidualnym numerze rachunku składkowego. Należy pamiętać, że ZUS zobowiązany był do poinformowania każdego płatnika w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 roku listem poleconym dostarczonym przez Pocztę Polską o indywidualnym numerze rachunku składkowego. Informacja otrzymana poza wyżej wymienionym okresem czasu lub w innej formie niż list polecony najprawdopodobniej jest informacją fałszywą. Listy wysyłane przez ZUS opatrzone są bezbarwnym logiem Zakładu a także logiem programu e-Składka.

Należy również zwrócić uwagę na liczby wchodzące w skład NRS. Każdy indywidualny numer rachunku składkowego zawiera w cyfrach od 3 do 13 stały numer ZUS (60000002026) w cyfrach od 17 do 26 numer NIP danego przedsiębiorcy.

W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów listu bądź rachunku bankowego, błędnego numeru NIP lub numeru identyfikującego ZUS, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności NRS, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

 

Zaległości w opłacaniu składek a NRS

Wraz ze zmianą sposobu płatności składek, zmieni się także forma rozliczania zaległych należności. Od 1 stycznia 2018 roku, w przypadku istnienia zaległości na koncie płatnika, wpłaty zostają w pierwszej kolejności zaliczane w całości na najstarsze należności wraz z odsetkami, a następnie na bieżące składki.

Warto NRS złożyć w ZUS wniosek o ustalenie salda na koncie płatnika po to, żeby w razie wystąpienia ewentualnego zadłużenia móc uregulować wszystkie zaległości i uniknąć sytuacji, gdy wpłaty dokonywane na poczet bieżących składek, zostałyby w pierwszej kolejności zaliczone na zaległości, powodując powstanie zadłużenia (i w związku z tym naliczenie odsetek) z tytułu bieżących składek.

W przypadku zadłużenia, ZUS proponuje rozwiązanie jakim są układy ratalne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w placówce.

 

Rozwiązanie (prawie) idealne

Wraz z wprowadzeniem NRS pojawiło się niebezpieczeństwo związane z podszywaniem się różnych podmiotów pod ZUS w celu wyłudzenia pieniędzy.

Do największej ilości oszustw doszło najprawdopodobniej już na etapie informowania płatników o ich indywidualnym numerze rachunku składkowego. Należy pamiętać, że ZUS zobowiązany był do poinformowania każdego płatnika w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 roku listem poleconym dostarczonym przez Pocztę Polską o indywidualnym numerze rachunku składkowego. Informacja otrzymana poza wyżej wymienionym okresem czasu lub w innej formie niż list polecony najprawdopodobniej jest informacją fałszywą. Listy wysyłane przez ZUS
opatrzone są bezbarwnym logiem Zakładu a także logiem programu e-Składka.

Należy również zwrócić uwagę na liczby wchodzące w skład NRS. Każdy indywidualny numer rachunku składkowego zawiera w cyfrach od 3 do 13 stały numer ZUS (60000002026) w cyfrach od 17 do 26 numer NIP danego przedsiębiorcy.

W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów listu bądź rachunku bankowego, błędnego numeru NIP lub numeru identyfikującego ZUS, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności NRS, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00 albo zweryfikować go w prosty sposób na stronie ZUS pod adresem https://www.eskladka.pl/Może Cię zainteresować również:
Split payment – mechanizm podzielonej płatności
Odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek pogryzienia przez psa
Dematerializacja akcji – czyli prawo spółek handlowych w dobie digitalizacji cz. I

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en